Valg: Debataften i Hasseris om Hasseris

27-10-2017
Hasseris Grundejerforening havde sat 8 byrådskandidater til stævne på Hasseris Gymnasium.
Af Palle Bjørnstrup

Formand for Grundejerforeningen, Jan Ipland, bød velkommen, og han konstaterede med glæde et stort fremmøde, og det er vel rimeligt at betegne et valgmøde med flere end 200 deltagere, som et større et af slagsen.
Jan Ipland fortalte om initiativet til mødet, at man i Grundejerforeningen i de seneste år havde oplevet, at lokalplaner og byplaner for Hasseris området blev gradbøjet i forhold til enkeltprojekter, og ikke i forhold til fastlagte vilkår om området.

Herefter overgav han ordet til direktør Henrik Thomsen, der har en fortid som rådmand i netop By- og Landskabsforvaltningen. Henrik Thomsen betonede, at hans indlæg ikke var et partsindlæg, men mere havde reference til ”Hasseris bevar mig vel” projektet/planerne, der netop var skabt for at bevare kvaliteterne i Hasseris området. Specielt nævnte han de ”bystilsblade” der indgik, som værende gode og vejledende, ligesom han pointerede, at projekt ”Hasseris bevar mig vel” i 2006 var blevet tildelt en pris for god byplanlægning.
Herefter refererede Henrik Thomsen til ”Byfortætning”, som er mantraet i Aalborg – og hvorledes man med dette mantra skulle være opmærksom på at få skabt en fornuftig trafik- afvikling.

Efter dette overtog Jan Ipland mikrofonen og gav en indledning til debatten, hvor han tog udgangspunkt i kommunens materiale, hvori det bl.a. hedder: ”At man vil skabe fremtidens udvikling i samarbejde med borgerne”, ligesom det også af kommunens byplan fremstår: ”At vi sætter mennesket i centrum”. Efter Jan Iplands/Grundejerforeningens opfattelse bliver borgerne i dag inddraget på et min. niveau af Aalborg Kommune i forhold til byggeprojekter, og betonede at det ville give bedre og mere holdbare løsninger, når borgerne er inddraget i beslutningerne. Det er derfor vigtigt med dialog for at skabe et fælles ansvar for gennemførelse og også at skabe lige adgang til data.
I aften siger alle i politikere uden tvivl ja til dette – men vil I sørge for at arbejde det ind i jeres grupper og i administrationen?

Herefter overtog Jørgen Pyndt scenen i sin egenskab af aftenens ordstyrer. Han kridtede banen op over for de 8 politikere og publikum, således at der kunne skabes en fornuftig debat.

Første runde gik til de 8 deltagende byrådskandidater, der kort skulle redegøre om sig selv og deres prioriteringer.

Henrik Viholm, Liberal Alliance (I), var første mand. Henrik Viholm er bosat i Hasseris, og han ville gerne opfordre til, at der blev lavet en ny lokalplan for Stolpedalsvej og Blegdalsparken for at skabe klare og forståelige rammer. Henrik kom også omkring p-plads problemerne i Aalborg området.

Susanne Flydtkjær, Enhedslisten (Ø), tog udgangspunkt i aftenens spørgsmål, og havde den opfattelse, at det er investorerne, der har bestemt byggeriet på havnen, hvilket ikke er godt.
Hun omtalte byggeriet på HK grunden, der havde givet stor ballade. Hun havde passeret det på vej til mødet, og syntes at det egentlig ser pænt ud, og at det er jo ikke højere end Villa Hasseris. For hende skulle Hasseris fortsat være Hasseris, og mht. til trafik i Hasseris bør der søges andre løsninger.

Thomas Krarup, Det Konservative Folkeparti (C), tog udgang i borgerinddragelse og harcelerede over, at man kunne ignorere 104 høringssvar i en sag. Han kom omkring Spritgrunden og planer om P-hus på Fjordmarken, som partiet havde stemt nej til, ligeledes at der fra de konservatives side var blevet stemt nej til fadæsen med overtagelse af Nordjyllandsværket.

Jens Toft Nielsen, Socialistisk Folkeparti (SF), forsøgte at skabe konkrete resultater, og omtalte sine initiativer som cykelbroen og det 3. spor på motorvejen op fra tunellen. Han efterlyste en ny og mere sammenhængende byplan – og rejste spørgsmålet: Hvem bestemmer? Investorer/udviklere eller kommune og borgerne? F.eks. oplever vi nu et 100 meter højt hus på Havnefronten. Hvis projektmagerne havde ønsket det ved siden af Aalborgtårnet, ville de så få lov til det? Han slog på, at alt skal tænkes sammen, og at han sagde nej til enkeltsagsbehandling.

Frederik Andreas Hentze, Dansk Folkeparti (DF), fortalte at han havde været Hasseris borger hele livet, og også havde gået her på gymnasiet, hvor mødet blev holdt. Han er studerende på AAU og var blevet spurgt af kammerater, da han fortalte, at han kom fra Hasseris – har du en masse penge? Han slog på, at Hasseris har både den ene og anden type borgere, og ikke mindst, at atmosfæren i Hasseris var en vigtig ting. Han syntes, at de grønne arealer i Hasseris var begyndt at se skrækkelige ud, og talte også om kulturbevarelse, der er masser af bevaringsværdigt i både Hasseris og Gl. Hasseris.

Jørgen Hein, Radikale Venstre (B), har boet fast i Hasseris siden 1979. Han omtalte, at den grønne kile ind mod Aalborg og de grønne områder var vigtige. Aalborg vokser med rigtig mange nye borgere. Hasseris skal også skabe plads til nye. Han omtalte Sofiendals Enge, det ville have været godt, hvis infrastrukturen havde været på plads. Der skal lyttes til borgerne, det er vigtigt med dialog. Han ville gøre meget ud af skoler, mente der er behov for en ny hal ved Stolpedalsskolen, og generelt skulle der etableres sikre skoleveje med cykle– og gangstier.

Kjeld Elimar, Venstre (V), satsede på at komme ind i By- og Landskabsudvalget. Han er født og opvokset i Kærby og Skipperen og bor i Blegdalsparken. Han ville stille krav til infrastruktur, når der tænkes planer og byggeri. Planer skal ikke sniges igennem, havde brugt 18 måneders kamp på at undgå Otiumfondens planer om store udvidelser af bestående byggeri. Det lykkedes heldigvis, Byrådet annullerede planerne. Han pegede også på det uheldige fortætningsmantra og dårlig planlægning, refererede til det nye projekt i Sofiendals Enge, der var ødelæggende for infrastrukturen i hele området. Hvad med Mølleparken, hvad skal der ske, når psykiatrisk sygehus er flyttet ud?

Hans Henrik Henriksen, Socialdemokratiet (A), fortalte, at han var afgangselev fra Hasseris Gymnasium. Han ville gerne fastholde vægt på arkitektur. På Hasserisvej 124 var det nødvendigt med en byggeprocent på 50. Han har erkendt, at der har været skæverter bl.a. Skrænthusene, Blegdalsparken og Byengen i Gl. Hasseris. Han ville også have en anden form for planlægning, f.eks. at der skete inddragelse af de lokale borgere i lokalbyer.
Han ville også se på en evt. opdatering af byplanerne ”Hasseris – bevar mig vel”, og slog så fast at byfortætning ikke hører til i Hasseris, det gælder kun industriområder.

Herefter tog Jørgen Pyndt fat på selve debatten, der gav mange gode debatter mellem politikerne og ikke mindst borgerne i salen, der havde mange gode spørgsmål til politikkerne.
Et indtryk fra debatten følger.Kommentarer