Værdien af sammenlægning er god nok!

04-03-2019
Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank præsenterer et godt 2018 resultat.
Af Palle Bjørnstrup

Det er det første samlede årsregnskab efter fusionen for knap et år siden. Regnskabet viser både stigende indtjening, stigende udlån og kundetilgang, og derfor beskriver bestyrelsen resultatet som ”meget tilfredsstillende”.

Fusionen mellem de to banker i forsommeren 2018 resulterede i Danmarks nu 6. største bank.

Basisresultatet stiger med 9% til 1.092 mio. kroner, og der er skabt en udlånsvækst på 7%, så de samlede udlån er på 33 mia. kroner. ”Ser vi på den nordjyske del,” siger Bankdirektør Claus Andersen: ”så har vi på trods af fusionsarbejdet bidraget med en udlånsvækst på godt 4%, en indlånsvækst på 7% og en positiv nettokundetilgang også i 2018. Og det kan vi kun være meget tilfredse med.”

Fusionsbanken vil for regnskabsåret 2018 udbetale 310 mio. kr. i udbytte, hvilket svarer til 10 kr. pr. aktie. Det betyder, at de 31.000 nordjyske aktionærer kan se frem til at modtage et pænt beløb sidst i marts måned. Den samlede udlodningsprocent for 2018 bestående af udbytte og værdi af aktietilbagekøb udgør hele 64%.

Hertil siger Claus Andersen: ”Dette afkast er i særklasse, selvfølgelig på grund af fusionen, men også fordi det går godt i banken, og fordi kunderne generelt er tilfredse.”

Der bliver tre aktionærmøder
Fusionsbankens generalforsamling finder sted i Ringkøbing d. 20. marts 2019. I Nordjylland afholder Nordjyske Bank derefter tre aktionærmøder i Aalborg d. 28. marts, i Hjørring d. 2. april og i Frederikshavn d. 4. april.

Claus Andersen fortæller: ”Vi afholder aktionærmøder for at sikre den nære forbindelse til vores mange lokale aktionærer, men også for at uddele tre foreningspriser på hver 33.000 kr. til lokale foreninger, der gør en forskel.”

Foreningsprisen er helt ny og går til tre lokale nordjyske foreninger, der i 2018 har udvist initiativ, resultater og/eller har skabt positivt sammenhold for sine medlemmer eller lokalområde og har sit formål inden for sport, kultur, social eller det velgørende område.

År 2018 giver naturligvis fusionsbanken positive forventninger til 2019, og flere tiltag vil blive iværksat for at fastholde den gode udvikling. På erhvervsområdet har Nordjyske Bank etableret et Erhvervscenter Aalborg på Torvet i Nørresundby. Her er 26 medarbejdere med stærke erhvervskompetencer, lokal beslutningskraft og korte beslutninger, klar til at servicere erhvervskunder, nye som bestående.

På kontoret i Hasseris etableres et Private-banking Center, der mønstrer 13 medarbejdere i Aalborg og Frederikshavn. Ringkøbing Landbobank er blandt landets bedste inden for dette felt, så derfor udbygges med denne service i Nordjyske Bank.

I 2019 vil Nordjyske Bank også intensivere sine investeringer i udvikling af rådgivernes kompetencer.

På denne baggrund er det forståeligt, at Nordjyske Bank/Ringkjøbing Landbobank har gode forventninger til et godt resultat i 2019 også.

Kommentarer