Uforståelige afgifter på overskudsvarme

13-06-2018
Afgifter der vil ramme fjernvarmeforbrugerne i Aalborg Kommune forhandles i disse dage.
Af Palle Bjørnstrup

På Christiansborg forhandles i disse dage omkring Regeringens Energiudspil, der indeholder et forslag om at indføre en fast afgift på overskudsvarme på 20.5 kr./GJ. Hvis det bliver gennemført, betyder det en ekstra regning til varmeforbrugerne i Aalborg Kommune på 20 mio. kroner svarende til 275,- kr. per år for et standard hus, når stigningen er fuldt indfaset i 2028. Umiddelbart er det en afgiftsstigning på overskudsvarmen på 75%, som vokser til hele 500% i 2028.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen siger: ”Vi er meget bekymrede over, at forslaget om en fast afgift på overskudsvarme vil have negative konsekvenser, ikke kun for borgerne i Aalborg Kommune, som rammes på pengepungen, men også for mulighederne for i fremtiden effektivt at udnytte den energi, der allerede er produceret som overskud i industrien og detailbranchen”.

Hos Aalborg Portland, der leverer en stor del af overskudsvarmen til borgerne i Aalborg Kommune, siger direktør Michael Lundgaard Thomsen: ”Forslaget gør, at vi ikke kan investere de yderligere 80 mio. kroner i et nyt overskudsvarmeanlæg, selvom det ville give os mulighed for at øge mængden af overskudsvarme med ca. 43%. Når vi ikke kan lave den investering, så går borgerne i Aalborg Kommune glip af en årlig besparelse for billig overskudsvarme på ca. 50-60 mio. kr. I stedet skal man forventeligt producere varmen på Nordjyllandsværket, som vil lede unødig afbrænding af ca. 20.000 ton kul, der giver en øget CO2-udledning på ca. 101.000 tons CO2”.

Overskudsvarme anses som et bæredygtigt og vedvarende element i energiforsyningen, da varmen kun er tilgængelig som et overskud fra en primær og effektiv fremstillingsproces. Fortsat udvikling og optimering af udnyttelse af overskudsvarme er et centralt element i den grønne omstilling fra kul til fossilfri varmeproduktion i Aalborg Kommune.

Borgemester Thomas Kastrup-Larsen er rimelig klar i sin udmelding om forslaget: ”Det eneste jeg kan opfordre til i denne sammenhæng er, at forslaget om uforståelige afgifter på overskudsvarme droppes”.

En klar melding til politikerne på Christiansborg.Kommentarer