Trafiksikkerheden øges i farligt vejkryds

08-02-2018
Der er planlagt nye ændringer i krydset Svalegårdsvej/Strøybergsvej/Vandværksvej.
Af Jens Skovgaard

Beboerne på Vandværksvej har modtages brev om, at Aalborg Kommune nu tager yderligere skridt til at øge trafiksikkerheden ved krydset Svalegårdsvej/Strøybergsvej/Vandværksvej.

I 2017 blev der anlagt en hævet vejflade i krydset for at få bilister på Svalegårdsvej til at sænke hastigheden. Baggrunden var, at der var sket flere uheld med personskade i krydset. Nu tager kommunen så endnu et skridt ved at forbyde indkørsel på Vandværksvej fra krydset. Undtaget herfra er alene de busser, der betjener Servicebuslinjen, som kører ad Vandværksvej.

Ændringen er planlagt gennemført i uge 9.

Adgang til Vandværksvej for motorkøretøjer skal altså fremover ske fra Thorsens Allé.

I brevet oplyser man, at antallet af trafikanter, der benytter Vandværksvej, er størst fra Svalegårdsvej mod Thorsens Allé, hvilket tages som udtryk for, at mange kunder i Bymidten benytter denne rute som smutvej. Derfor vælger man at lukke for motorkøretøjer i den retning, hvor der er målt flest trafikanter. Man vil altså fortsat kunne benytte Vandværksvej fra Thorsens Allé.

For beboerne på Vandværksvej betyder det forhåbentlig at trafikken formindskes. Til gengæld skal beboerne altså fremover køre til deres adresse fra Thorsens Allé.

Den generelt stigende bilkørsel har medført, at Hasserisvej er blevet kraftigt belastet. Dette fører naturligt til, at bilisterne søger alternative ruter gennem villakvarteret, hvorved vejene belastes ud over, hvad de er beregnet til. På gennemgående veje etableres ofte de såkaldte bump, for dels at sænke hastigheden, dels i håbet om at bilisterne vil benytte andre og mere egnede veje. Det er f.eks. sket på Strøybergsvej/Skibstedvej, hvor de oprindelige to bump i svinget på Skibsted er suppleret med 5 bump på Strøybergsvej.

Både beboere og Hasseris Grundejerforening har flere gange forsøgt at få en dialog om trafikproblemerne på Vandværksvej, men uden held. Men nu har Forvaltningen så endelig indset, at der må gøres noget ved problemerne.

Beboerne er dog ikke ubetinget begejstrede ved den løsning, man nu har fået præsenteret. Man vil derfor atter en gang forsøge at få en dialog med Rådmanden om sagen.Kommentarer