Spar Nord Hasseris – der opjusteres!

08-05-2019
Et stærkt kvartalsregnskab med et resultat på 263 mio. kr. efter skat fører til opjustering.
Af Palle Bjørnstrup

Dette sker på baggrund af en generel positiv udvikling på alle væsentlige forretningsområder i banken.

Regnskabet fra Spar Nord for første kvartal 2019 viser det flotte resultat, der svarer til en egenkapitalforrentning på 11,8%, og regnskabet afspejler et højt aktivitetsniveau i perioden, og det betyder, at banken fortsætter med at vinde markedsandele.

Afdelingsdirektør Steffen Glarbjerg, Spar Nord Hasseris, fortæller, at bankens forretningsomfang i første kvartal er vokset med næsten 6 milliarder kroner, en stigning der er bredt funderet på kreditformidling, indlån og kapitalforvaltning, og han kan kun betegne resultatet som meget tilfredsstillende.

Steffen Glarbjerg fortsætter: ”Vi har i de første måneder oplevet et meget højt aktivitetsniveau blandt vores kunder, en trend der startede i slutningen af 2018, og vi indleder derfor dette år med samme udvikling i vores kerneforretning. Udviklingen er styret af flere forhold, og har bl.a. betydet, at vore bank- og leasingudlån er vokset med 1 milliard kroner, mens vores realkreditformidling er vokset med 1,2 milliarder kroner i perioden. Dertil kommer, at resultatet denne gang ikke er nævneværdigt påvirket af ekstraordinære indtægter, som vi så sidste år”.

Bankens omkostninger steg 44 millioner kroner sammenlignet med samme periode sidste år, som følge af både stigende lønomkostninger og stigende omkostninger affødt af den høje aktivitet, mens nedskrivningerne for perioden landede på beskedne 10 millioner kroner.

”Det er så baggrunden for,” siger afdelingsdirektør Steffen Glarbjerg, Spar Nord Hasseris: ”at Spar Nord opjusterer forventningerne til hele året til niveauet 750-850 millioner kroner efter skat”.Kommentarer