Skoleledelserne i Aalborg skal være endnu bedre

22-05-2020
En kæmpebevilling på 15 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden muliggør et sort kompetenceløft.
Af Palle Bjørnstrup

Ud fra princippet, at GOD SKOLELEDELSE GIVER GOD SKOLE, er tanken, at kompetenceløftet skal dygtiggøre de kommunale skoleledelser til gavn for medarbejdere, forældre og vigtigst af alt eleverne.

Projektet er en videreudvikling af de bedste elementer fra projekt ”Ledelse for øget læring”, der siden 2018 har kørt på 10 af kommunens skoler, understøttet af samarbejdspartnere som A.P. Møller Fonden og Handelshøjskolen BI i Oslo.

Resultaterne fra det indledende projekt ser indtil videre yderst lovende ud, så det er med andre ord velafprøvede værktøjer, som ledelserne for de øvrige 40 Aalborg-skoler nu skal præsenteres for.

Hensigten er at dygtiggøre skoleledelserne uden at fjerne det ledelsesmæssige nærvær på skolerne.
Skolechef, Mads Rune Jørgensen, slår fast, at det er væsentligt, at projektets metode ikke fjerner ledelsesfokus- og nærvær: ”Rigtig meget af skoleledelsernes læring i projektet foregår via såkaldt aktionslæring, hvor de bringer tilegnede metoder ind i dagligdagen på skolen og ind i dialogen og sparringen med medarbejderne. Det er mit håb, at medarbejdere, forældre og elever hurtigt kan drage nytte af de ekstra redskaber kompetenceløftet, giver vores ledere”.

Projektet igangsættes i første omgang på en del af de 40 skoler i efteråret og løber knap 4 år frem. Indsatsen centreres om fem fælles temaer: ’Elevernes læringsmiljø’, ’Ledelseskvalitet’, ’Elevernes faglige resultater’, ’Skolens undervisningskvalitet’ og ’Det professionelle læringsfællesskab’.Kommentarer