Samme kundetyper i Midtbyen og i City Syd

06-03-2019
Det viser ny analyse af detailhandlen, der har en omsætning på 13 mia. kroner årligt.
Foto: Aalborg Kommune
Af Palle Bjørnstrup

Peter Bertelsen, Commercial Brand Manager i Aalborg Kommune, siger: ”Vi har gennemført analysen af detailhandlen for at afdække kundeprofiler og indkøbspræferencer i forhold til vores to store indkøbsmuligheder. Ved at kende kunderne, deres behov og præferencer har vi det bedste udgangspunkt for at styrke den samlede detailhandel. Et velfungerende butiksliv er afgørende for at tiltrække og fastholde indbyggere, virksomheder og turister, og så beskæftiger detailhandlen faktisk knap 9.200 medarbejdere”.

Analysen viser, at 50% af de adspurgte handler i Aalborg Midtby mindst en gang om måneden, og at 52% handler i City Syd mindst en gang om måneden. Den viser også, at 21% foretrækker at handle i City Syd, og at 19% foretrækker at handle i Midtbyen.
Tallene viser også, at den største kundegruppe i Midtbyen er under 29 år, svarende til 30%, hvorimod alderen stiger en smule for kunderne i City Syd. Her er den største kundegruppe mellem 30-39 år, og de udgør 22% af de handlende i City Syd.

Af dem, der handler minimum en gang om måneden i Midtbyen, har 80% rådighed over bil og 36% har hjemmeboende børn. I City Syd har 90% bil og 39% af dem har hjemmeboende børn.

Peter Bertelsen fortæller: ”Analysen viser, at der ikke er den store forskel på de kundegrupper, som handler det ene sted frem for det andet. Det er på sin vis overraskende og så alligevel. Vi har vel alle prøvet om formiddagen at købe sko i Salling, for så om eftermiddagen at købe værktøj i Bauhaus.
Det største forskel mellem de to indkøbsområder er, at der er flere fra oplandskommunerne, som handler i City Syd end i Midtbyen, nemlig 36%, ligesom kunderne i Midtbyen handler oftere end i City Syd. Der er 23%, som handler mindst en gang om ugen i Midtbyen, mod 17% i City Syd”.

I tal ser Top 5 indkøbspræferencer for de to områder således ud:

Hvorfor vælge Aalborg Midtby                     eller City Syd
1. Tæt på bopæl (38%)                                       1. God parkering (39%)
2. Udvalg af tøj, sko mv. (25%)                        2. Udvalg af tøj, sko mv. (26%)
3. Dagligvarer (17%)                                              3. Dagligvarer (25%)
4. Hyggetur (12%)                                                  4. Større forbrugsgoder (22%)
5. Større forbrugsgoder (12%)                        5. Handle stort ind (19%)

”Der er mange forskellige grunde til, at kunderne vælger det ene indkøbsområde frem for det andet. Analysen viser dog en indikation af, at når kunderne vælger Midtbyen er der flere forskellige formål bag valget, hvorimod kunderne er mere målrettede med deres indkøb, når de vælger City Syd,” slutter Peter Bertelsen.Kommentarer