Så skal den gamle Rutebil station sælges

13-01-2021
Pladsen blev til ved Vesterbros gennembrud i 1930´erne og har siden 70´erne været P-plads
Af Palle Bjørnstrup

Salget af pladsen, der kaldes Gåsepigepladsen skal ske parallelt med Regionens salg af Sygehus Nord, hvor Regionen forventer at funktionerne er flyttet til det nye Universitetshospital i Aalborg Øst i løbet af 2023.

Salget sker med baggrund i, at Aalborg Kommune ønsker at parkeringsarealet bliver udviklet til en fælles helhedsplan for området – som skal ske i samarbejde mellem kommunen og fremtidige ejere.

Rådmand Hans Henrik Henriksen, By- og Landskabsforvaltningen forklarer: ”Her har vi alle- tiders mulighed for at udvikle et attraktivt område. Kvarteret omkring Gåsepigen ligger tæt på midtbyens attraktioner og gode transportmuligheder. Og det er et kvarter med en stærk og selvstændig identitet, og med en blanding af skæv charme og historie. Man kan sige, at der skal udvikles en helt ny bydel i en gammel bydel”.

Det er planen, at det nye i området skal tilpasse sig kvarteret i forhold til bygningshøjder, tætheder og anvendelser. Der planlægges en bebyggelsestæthed på ca. samme niveau som tætheden i kvarteret generelt. Det svarer til en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på ca. 150% .
Derudover er der flere ønsker – Aalborg Kommune vil give mulighed for en ændret anvendelse af området, fremadrettet skal det være et blandet bolig- og erhvervsområde. Det
forekommer naturligt, når der ikke længere skal være hospital.

Og så er der noget interessant, på Gåsepigearealet skal der være mulighed for en dagligvare- butik, der skal skaffes plads til en grøn park, som både skal være for beboere i området og for byens borgere. Der skal også etableres en tunnel under jernbanen fra Saxogade, der skal give adgang til en underjordisk P-kælder med offentligt tilgængelige p-pladser. Ligeledes planlægges en cykel/gangbro fra Sct. Jørgens Gade over banen til Gåsepigeområdet.

Cykel- og Gangbroen kunne måske spares, hvis man fandt frem til, om den tunnel, der tidligere var ud for Aalborg Katedralskoles gamle hovedindgang, stadig kunne være tilgængelig. Så kunne der spares både penge og tab af areal i forhold til den skitserede løsning.
Alle parkeringspladser skal anlægges under terræn, undtagen enkelte service- og handicap- pladser.

Der er ikke tilkendegivet noget om antal P-pladser – men en forøgelse vil klart være tiltrængt. Der er ofte billister, der cirkulerer rundt og rundt for at få en plads.
At der planlægges etablering af en dagligvarebutik på området, lyder umiddelbart spændende i forhold til det antal mennesker, der må forventes at komme til at bo og arbejde i området.

Borgmesteren har udtalt, at han helst ser den store gamle sengebygning forsvinder. Det vil så stille krav til udnyttelsen af området, da mange kvadratmetre så skal flyttes andet steds hen hvis ikke et nyt byggeri skal være lige så højt. Ligeledes er det spændende om den ønskede park bliver andet end et frimærke i forhold til udnyttelsesgraden, eller det bliver en park på 1. sal eller en anden etage for at få plads til det hele. Det der nok også kommer til at spille en stor rolle i udviklingen er økonomien. Ønsker koster som bekendt.
Tidsplanen for salget er, at det vil blive annonceret i foråret 2021, og et endeligt salg forventes indgået i løbet af forsommer/sommer 2021.
Så spørgsmålet kan også være, hvor meget af udviklingsmulighederne af området, der skal være på plads i forhold til en køber, og kan den demokratiske proces omkring dette nås med den skitserede tidsplan?
Kommentarer