Så kom der forslag om en 4. Limfjordsforbindelse

20-05-2020
I går præsenterede Borgmester Thomas Kastrup-Larsen forslag til en drejebro mellem Stigsborg og Musikkens Hus.
Af Palle Bjørnstrup

Et spændende projekt, der skal være med til at skabe større sammenhørighed mellem byens forskellige dele.
Projektet er tænkt som en gang- og cykelbro, og for at passe til vandvejen også skal det være en drejebro, der med en 70 meters åbning kan sikre, at selv de store krydstogtskibe kan komme ind til Honnørkajen.

Inspirationen til broen bygger på flere forhold. Overordnet kan man sige, at Stigsborg området bliver det fjerde hjørne i firkanten, da byen syd for fjorden er udbygget både mod vest og øst. Nord for fjorden er byen også udbygget med vest med de forholdsvis nye byggerier mod vest, hvor tidligere DAC’s cementfabrik var beliggende.
Mod øst udbygges nu i de nærmeste år Stigsborg området, der kommer til at huse ca. 25% af borgerne i Nørresundby området. På den måde bliver det sidste hjørne af firkanten af samme kaliber. Stigsborg området kommer foruden boliger til at rumme både en ny folkeskole, en ny børnehave og en ny stor park.

Noget andet der også er indgået i tilblivelsen af projektet er erfaringerne fra Kulturbroen, der har vist sig at være meget benyttet, og som mange borgere har god glæde af.

Modsat Kulturbroen, der har sine naturlige begrænsninger ved at være hængt på Jernbanebroen, er tanken med den nye bro, der indtil videre kun er navngivet ”Broen” med tilføjelsen en "overfjordisk forbindelse", der samler byen, at den skal kunne rumme noget mere og også kunne give ekstra oplevelser. Stibredden på broen vil blive minimum 6,5 meter og den vil blive 550 lang. Der vil blive indrettet div. opholdsplatforme, og den vil forbinde Musikkens Plads i syd med det nye Stigsborg område i nord.
Det vurderes at broen vil blive benyttet til 3.500-7.000 cykelture og 2.000-5.000 gåture til daglig.

Projektet er beregnet til en anlægssum på 400 mio. kr. heraf lægger Aalborg Kommune op til at finansiere de 100 mio. kr. ligesom selskabet Stigsborg P/S også skal bidrage med 100 mio. kr. Så er halvdelen af økonomien skabt. De resterende 200 mio. kr. skal hentes via private og offentlige fonde, som der er flere eksempler på, at det er lykkedes i andre byer, f.eks. København.

I sin forelæggelse kom borgmesteren ind på et ”drømmescenarie” i forbindelse med realiseringen af broen. Han håbede, at det kunne lykkes at få økonomien på plads inden for 2 år, hvorefter planlægningen kunne gå i gang, og at det dermed kunne lykkes at få broen til at være der om ca. 5 år.

Tanken er at indbyde div. teams til en arkitektkonkurrence. Idéen er også, at broen skal have en udformning og et design, der gør at den også kan blive et nyt vartegn for Aalborg.

Med tidshorisonten i mente kan det tyde på, at det bliver nødvendigt at revidere på ”Limfjordsforbindelserne” forstået derhen, at dette fjerde forslag kan være realiseret før den hidtil omtalte ”3. Limfjordsforbindelse”. Så det hidtil kendte projekt kaldet den ”3. Limfjordsforbindelse” kan det nu blive nødvendigt at revidere til den ”4. Limfjords-forbindelse”. Så hvis man så at sige vil holde fast i at være den ”3. Limfjordsforbindelse” er det nødvendigt at få besluttet dette, så man så at sige med rette kan opretholde betegnelsen.

Men der er nok ingen tvivl om, at alle i området gerne vil have både den ”3. og den 4. Limfjordsforbindelse” – og alle venter sikkert utålmodigt på, at der blot skal ske noget med begge Fjordforbindelser.Kommentarer