Regnvandsbassiner i Mulighedernes Park

13-05-2020
Anlægsarbejdet med fire nye bassiner mellem BMX-banen og Bygaden starter nu.
Af Palle Bjørnstrup

Aalborg Kommune går i samarbejde med Aalborg Forsyning igang med etableringen af de fire regnvandsbassiner nu, og arbejdet forventes færdigt ved udgangen af juli 2020.

Projektet er del af Klimaparken, der strækker sig fra Mulighedernes Park mod vest til Sofiendals Enge.

Projektet skal ruste området til fremtidens klimaudfordringer. De fire bassiner kommer til at supplere de to største regnvandsbassiner, der allerede er etableret i Sofiendals Enge. Næste år skal der etableres yderligere to bassiner vest for Bygaden. I alt vil den nye klimapark komme til at omfatte otte bassiner til opsamling af regnvand.

Peter Hoy, projektleder fra Aalborg Kommune, fortæller: ”Vi får mere og mere regn, og de store regnmængder skal tænkes ind, når vi bygger nyt, som f.eks. i Sofiendals Enge. Samtidig skal hele det eksisterende Sofiendal-område separatkloakeres inden for den nærmeste fremtid. Derfor etablerer vi disse bassiner i en klimapark, som kan opsamle vandet. På den måde kan vi håndtere vandet i bydelen og samtidig skabe et rekreativt område til glæde for mange”.

De nye bassiner i Mulighedernes Park, der strækker sig mellem Sofiendalsvej og Skelagergårdene, vil blive udformet og etableret så de passer ind i landskabet i området. Det er såkaldte rekreative, tørre bassiner, hvor der bliver mulighed for ophold og bevægelse, fordi bassinerne kun vil være fyldte ved store regnskyl.

Vi må så håbe, at projektet holder vand, så man kan bevæge sig tørskoet rundt i området.Kommentarer