Øget livskvalitet for mennesker med demens?

08-11-2018
Aalborg Kommune iværksætter forsøg med eldrevne kørestole i samarbejde med Vela A/S.
Foto: Aalborg Kommune
Af Palle Bjørnstrup

Mange mennesker med demens mister gradvist evnen til at gå, og derfor kan det være vanskeligt at komme ud i den friske luft.

Nu tester Aalborg Kommune effekten og værdien af eldrevne kørestole i relation til bedre muligheder for mennesker med demens. Virksomheden Vela A/S har stillet 40 eldrevne kørestole til rådighed, fordi virksomheden gerne selv vil være med til at undersøge de gavnlige effekter af øget mobilitet for mennesker med demenssygdom.

På Skipper Klement Demenscenter glæder plejehjemsleder Bente Helbo Jensen sig til at være med til at teste de nye eldrevne kørestole, hun fortæller: ”Som det er i dag, kan du ikke gå tur med en beboer med gangbesvær, hvis du ikke selv kan skubbe en kørestol. Og det er der mange af vores pårørende, som ikke er i stand til. Det er et tab af livskvalitet for både den pårørende og for beboeren med demens – særligt f.eks. ægtepar, som førhen var vant til at gå ture sammen.”

Fra Aalborg virksomheden Vela A/S fortæller Per Buus: ”Vi har en formodning om, at vores eldrevne kørestole kan hjælpe mennesker med demens og gangbesvær til at komme mere ud. At det kan give dem flere sanseoplevelser og højere livskvalitet. Det vil vi gerne undersøge nærmere, og det kræver, at vi får et større antal stole ud på plejehjemmene.”

I første omgang leveres fem eldrevne kørestole ud til hvert af Aalborg Kommunes tre specialplejehjem for mennesker med demenssygdom. Det sker i november. Herefter kan plejehjemmene efter behov rekvirere flere kørestole til mennesker med gangbesvær som følge af demens. Aalborg Kommunes øvrige plejehjem får også mulighed for at rekvirere kørestole til beboere med en demens diagnose og gangbesvær.

Stolene er monteret med en særlig styring, som kan betjenes af pårørende eller plejere, fordi mennesker med demens ikke kan betjene kørestolen selv.Kommentarer