Nyt P-hus klar ved Nyhavnsgade

25-07-2018
Der er sikkert mange, der vil glæde sig over de 590 ekstra p-pladser, der nu bliver i området.
Af Palle Bjørnstrup

I forhold til boligerne og kulturinstitutioner, som bl.a. Musikkens Hus og Nordkraft, bliver parkeringsmulighederne kraftigt forbedret i Østre Havn området.

Direktør Lasse Rich Henningsen, Musikkens Hus, forklarer: ”Vi ved, at en aften i Musikkens Hus allerede starter, når man ankommer til området. Let adgang til og ikke mindst fra parkering er en vigtig del af den totaloplevelse, som vi gerne vil tilbyde vore gæster. Derfor er vi meget tilfredse med, at det nye parkeringshus nu står færdigt og indgår som en del af de parkeringstilbud, der er i gåafstand fra Musikkens Hus”.

Det nye p-hus har fået navnet ”Havnemøllen” og indeholder den nyeste scanningsteknologi. Det betyder, at nummerpladescannere automatisk registrerer ind- og udgående trafik, og brugerne kan således tilmelde sig automatisk betaling. Der er dog også mulighed for manuel betaling i P-automater.

Det er entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S, der har opført parkeringshuset, som skal servicere Østre Havn området. Det skal understreges, at Musikkens Hus ikke har noget med driften at gøre, hverken af det nye P-hus øst for eller den eksisterende P-kælder vest for Musikkens Hus.

Det med at parkere gratis i Aalborg By er efterhånden en saga blot – nu koster det at være på besøg, hvadenten det er hos familie og venner eller i biograf eller teater.
Parkering i de større byer i Danmark, og de deraf følgende P-indtægter, er noget, som politikkerne kalkulerer med. Nu kan de enkelte byer ikke fuldt ud kalkulere med indtægten fra P-afgifter, nu vil Staten også have del i disse indtægter – og det betyder f.eks. i Aalborg, at ud af de ca. 40 mio. kr., P-afgifterne indbringer, vil Staten sætte sig på ca. 24 mio. kr. – så P-afgifter er sandelig noget, der regnes med nu om dage. For de privat drevne P-huse sørger Staten for, som på al anden virksomhed, at der skal betales skat af et givet overskud.

Så P-pladser er blevet en betydende handelsvare i det moderne samfund.Kommentarer