Ny klimapark på vej i Sofiendals Enge

11-06-2018
Klimaparken får flere funktioner for området, håndtering af regnvand og rekreative muligheder.
Af Palle Bjørnstrup

Den nye klimapark er et resultat af et samarbejde mellem By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen – et samarbejde, som rådmand Lasse P.N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, omtaler som et rigtig godt eksempel på, at bæredygtige løsninger er mulige, hvis man tænker sig godt om og arbejder sammen på tværs af fagområder.

Planerne omfatter en 23 hektar stor klimapark, som er et tidligere landbrugsareal, der nu omdannes til natur med regnvandssøer, vandløb, stier og beplantning.
Rådmand Hans Henrik Henriksen siger: ”Med Sofiendal Enge har vi slået flere fluer med et smæk” – og med det mener han, at Klimaparken efterkommer et behov for rekreative områder i Skalborg, samtidig med at der bliver skabt et regulært naturområde, hvor det vilde plante- og dyreliv kan vokse på egne præmisser.

Aalborg Forsynings formand Lasse Frimand Jensen siger, at Klimaparken er et godt eksempel på, at vi kan få løst en vandhåndteringsopgave samtidig med, at borgerne får et nyt naturområde, uden at det koster hverken Forsyningsselskabet eller kommunen flere penge. Faktisk, peger han på, er parken 4 mio. kroner billigere for forsyningen, end hvis man havde valgt mere traditionelle løsninger. Konkret skyder Aalborg Forsyning ca. 34 mio. kr. i projektet, der vil blive ejet og drevet af Aalborg Kommune.De delelementer, der indgår i at skabe Klimaparken består i, at:
Svanholmgrøften reguleres med dobbeltprofil fra projektområdet og så ud til fjorden. Hermed forbedres vandløbets kapacitet væsentligt og afhjælper nogle af områdets kendte problemer med oversvømmelser.
Et ca. 22 Ha areal, der er omfattet af lokalplan 3-5-103 (Sofiendal Enge), der indrettes med søanlæg med permanent vandspejl, forsinkelsesbassiner og vandløb, beplantning og stier og rekreative funktioner.
Et ca. 1,5 Ha stort areal i Mulighedernes Park (på den anden side af Bygaden Syd), der indrettes med forsinkelsesbassiner forbundet af vandløb, som indpasses i parkens rekreative funktion.

Faktuelt handler det også om, at Klimaparken håndterer regnvand fra de 1.200 nye boliger i Sofiendal Enge og Skalborg vest for Hobrovej. I alt håndteres regnvand fra 336,6 Ha by, svarende til 50 fodboldbaner.
Anlægsudgiften er godt 16 mio. kr. – og Klimaparken vil blive etableret fra 2018 og frem til 2030, hvor parkens vandhåndteringsanlæg er fuldt indfaset, men allerede i løbet af få år vil Klimaparken dog fremtræde som en helstøbt park.

Klimaparken må være svaret på de mange skeptiske ord, der er faldet omkring Sofiendals Enge, som et nyt beboelsesområde, idet man kunne frygte, at de fremtidige beboere skulle sidde med fødderne i vand.
Nu har man kombineret kravet om højere sokler til bygninger i området, med en indsats til at bortlede mest muligt overfladevand – at det så samtidig betyder etablering af et rekreativt område, kommer vel ikke projektet til skade, og nok glæder rådmænd og formand sig over, at det er lykkedes med et tværgående samarbejde mellem nogle af kommunens funktioner – men undskyld, for en borger forekommer det, at et sådant samarbejde burde være en helt naturlig ting - men tillykke med det.Kommentarer