Ny café i Hasseris Bymidte

17-06-2020
“Jeg synes, der mangler et sted i Hasseris Bymidte, hvor man kan hygge sig med en kop kaffe” siger den nye ejer af Hasseris Bymidte, Keld Gregersen. Han ønsker derfor at opføre en café i tilknytning til butiksområdet.
Af Jens Skovgaard

Som en del af den omfattende forskønnelse af butiksarkaden i Hasseris Bymidte, der i øjeblikket er i gang, indgår en plan om at tilføre området en café. Imidlertid giver den eksisterende lokalplan for Hasseris Bymidte ikke mulighed for at drive cafévirksomhed i området. Keld Gregersen har derfor ansøgt kommunen om at opføre en café i forlængelse af den eksisterende Danske Bank bygning, således at den kan indgå i det torvemiljø, der netop nu er ved at blive anlagt.

By- og Landskabsudvalget skal på dets møde den 19. juni behandle et tillæg til den gældende lokalplan, hvori der åbnes mulighed for at opføre en café på ca. 140 m2.
I beskrivelsen lægges der vægt på, at caféen får et ‘transparent’ udtryk, og at man i øvrigt fastholder de arkitektoniske krav.

Keld Gregersen oplyser til Hasserisavis, at tanken er, at caféen kan åbnes op ud imod torvet og dermed indgå som en integreret del af torvemiljøet, hvor der findes springvand og en scene samt siddepladser på skråningen ud mod Hasserisvej.

Processen med at få tilladelsen til at bygge caféen, og efterfølgende få den opført, betyder imidlertid, at den først forventes færdig til maj 2021. “Men vi har sikret, at kloakker og fundamentet er forberedt, så vi ret hurtigt kan opføre selve caféen”, siger Keld Gregersen, som samtidig fortæller, at han tænker at navngive den Café Blegvad, og dermed hædre Arkitekt Jacob Blegvad, der stod bag tegningerne til Hasseris Bymidte.

Keld Gregersen oplyser i øvrigt, at det på et møde med Centerforening er aftalt, at indvielsen af den nye butiksarkade og tovemiljøet er planlagt til 8.-10. september 2020.Kommentarer