"Næsten nye" i Erhverv Norddanmarks bestyrelse

10-03-2018
Der blev valgt nye folk på Erhverv Norddanmarks Generalforsamling, der blev afholdt i Gigantium.
Af Palle Bjørnstrup

Men det blev næsten overskygget af, at Erhverv Norddanmarks daglige leder, direktør Anita Møller med vanlig sans for rettidig omhu, havde meddelt bestyrelsen, at hun har valgt at gå på pension med virkning fra 1. august 2018, efter knap 30 år i foreningens tjeneste.

Anita Møller har om nogen været tovholder i den udvikling, som er sket gennem de år, hun har tjent Erhverv Norddanmark. Da hun begyndte, var det i Aalborg Industri og Handelskammer forkortet til AIH, og hun har omhyggeligt og pligttro været en del af foreningens løbende udvikling, og har som daglig leder omsat de mange løbende forandringer i praksis. I sagens natur har hun også virket under de varierende bestyrelser og de til enhver tid værende formænd.
Formand Steen Royberg ville ikke tage afsked med Anita Møller på generalforsamlingen, det skulle vente til fratrædelsestidspunktet. Men hele forsamlingen rejste sig og hyldede Anita Møller med en flere minutters lang klapsalve - fuldt fortjent!

Anita Møllers afløser som direktør blev derefter offentliggjort, og her havde bestyrelsen efter indgående vurdering valgt Kurt Bennetsen som ny direktør for Erhverv Norddanmark fra 1. august 2018.
Kurt Bennetsen kommer med en bred faglig baggrund fra ansættelser i både det offentlige som private erhvervsliv, ligesom han møder med en betydelig organisationserfaring, blandt andet fra LOA/Tall Ship fonden, Erhvervsforeningen for Nørresundby Forenede Boldklubber, Gestus Nord, Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg, Aabybro Basketball Klub 84 og Aabybro Friskole. Yderligere rummer bagrunden en HA jur. og HD i Regnskabsvæsen og Økonomistyring fra Aalborg Universitet, foruden en række interne lederuddannelser, herunder som NLP-practioner.
Kurt Bennetsen glæder sig til at være med til at udvikle Erhverv Norddanmark, så den også i fremtiden kan være Aalborg Regionens største og stærkeste erhvervsorganisation.

Det "næsten nye i bestyrelsen" dækker over, at den hidtidige suppleant direktør Thomas Thomsen, Konxion blev ordinært medlem af bestyrelsen, samt at der var genvalg til Statsaut. Revisor Marian Fruergaard, Redmark og Adm. Dir. Troels Severinsen, Logimatic.

Det helt nye var valg af suppleanter til bestyrelsen, og her blev Adm. Dir. Michael Lundgaard Thomsen, Aalborg Portland og stormagasinchef Anja Kibsgaard, Salling valgt. Begge deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med de ordinært valgte medlemmer.

Så er der det specielle forhold, at vedtægterne giver mulighed for et år ad gangen, at supplere sig med et ekstra bestyrelsesmedlem, såfremt der er ekstraordinære opgaver. Her blev lufthavnsdirektør Søren Svendsen tilknyttet med baggrund i hans engagement i den fortsatte udvikling af regionens infrastruktur, herunder ikke mindst realiseringen af den 3. Limfjordsforbindelse.

Endelig blev det meddelt, efter at dirigenten advokat Laurits Toft havde sagt tak for god ro og orden under generalforsamlingen, et job han har bestridt gennem mange år, at også han havde valgt at gå på pension. Hans afløser er ikke udpeget endnu.Kommentarer