Motorstyrelsen i Aalborg anvender nye metoder

11-09-2018
Over 250 nyansatte skal uddannes på MotorAkademiet - en intern uddannelsesskole for nyansatte i Motorstyrelsen.
Af Palle Bjørnstrup

Det handler om, at Motorstyrelsen har behov for at skabe en hurtig og effektiv integration af de mange nye medarbejdere, der kommer i Styrelsen samtidig med, at de løbende funktioner skal varetages.

Det er mange nye medarbejdere, det handler om. Blot siden februar i år er der ansat 127 nye medarbejdere, og derudover skal der rekrutteres yderligere 200 medarbejdere inden 2021, så på blot 2 år er der skabt 327 nye jobs foruden de bestående.

Derfor er der en stor opgave alene i at rekruttere nye medarbejdere og efterfølgende få dem integreret i opgaverne.
Det skal ske sideløbende med løsningen af Styrelsens kerneopgaver – nemlig at sikre korrekt og effektiv registrering samt afgiftsberegning af alle køretøjer i Danmark.

MotorAkademiets program løber over fire uger, hvor deltagerne bliver indført i både teori og praksis. Helt konkret består forløbet af sammenlagt ti dages faglige oplæg og kurser samt 10 dages salgstræning i samarbejde med en erfaren medarbejder, der skal sikre, at der bygges bro mellem oplæggenes faglige indhold og styrelsens arbejdsopgaver.

Direktør i Motorstyrelsen, Jens Otto Størup, fortæller: ”Hele setuppet omkring MotorAkademiet kan måske lyde usædvanligt, men det er vores vurdering, at det udover at have stor faglig relevans for den enkelte også er en decideret nødvendighed, når man skal integrere så mange nye på en og samme tid. Jeg tror, at vi har fundet en rigtig god opskrift på, hvordan det bliver en succes både internt i styrelsen og eksternt for kunderne”.

Motorstyrelsen er en af i alt syv nye styrelser, der blev etableret 1. juli 2018. De specialiserede styrelser har hver deres kerneopgave og erstatter det tidligere SKAT, som nu er nedlagt.
Sammen med to gamle styrelser udgør de ni styrelser tilsammen den samlede danske skatteforvaltning.
Kommentarer