Lokalplan for 600 nye boliger i Sofiendal Enge Syd godkendt uden ændringer.

25-08-2017
På By- og Landskabsudvalgets møde torsdag afviste man samtlige 66 beboerindsigelser.
Af Jens Skovgaard

På trods af massiv modstand imod lokalplanen for Sofiendal Enge Syd, godkendte By- og Landskabsudvalget planen om 600 nye boliger i den sydlige ende af det område, hvor i alt 1200 nye boliger skal opføres. Ét af de store stridspunkter er vejadgangen til området, som skal etableres med en ny vej gennem et fredskovsområde, som ligger op mod beboelsen på Sandtuevej. Udover, at beboerne på Sandtuevej nu kan se frem til at få en stærkt befærdet vej i deres baghave, må de også finde sig i, at der i deres skel mod vest bygges etageejendomme i op til 16 m.

Grundejerforeningen på Sandtuevej var ellers inviteret til et møde med Rådmand Hans Henrik Henriksen (S) dagen inden mødet i udvalget. Bjarne Kjær, som er formand for grundejerforeningen, gav efter mødet over for hasserisavis.dk ellers udtryk for en vis optimisme. Men da vi talte med ham efter By- og Landskabsudvalgets møde, måtte han erkende, at det havde være falske forhåbninger. “Rådmanden var ellers meget lyttende, og gav udtryk for en vis forståelse”, fortæller Bjarne Kjær: ”Blandt andet vedrørende vores modstand imod at bygge så højt (3 etager i 14 m. + 2 m. regulering, Red.) helt tæt på de 35 boliger på Sandtuevej. Det ville han tage med til udvalget, lovede han”.

Men af referatet af mødet i udvalget kan man konstatere, at den eneste, der havde bemærkninger til beslutningen var SF’eren Jens Toft Nielsen. “Ja, det gør det jo ret nemt at finde ud af hvem man skal stemme på til kommunalvalget i november”, siger Bjarne Kjær.

Men især vejadgangen til Letvadvej har skabt røre blandt mange beboere i området. Årsagen er, at Letvadvej i forvejen er belastet af trafik til og fra City Syd. En belastning, som, når Sofiendal Enge er fuldt udbygget, vil betyde en fordobling af antallet af køretøjer på Letvadvej. Grundejerforeningen på Sandtuevej har foreslået forskellige løsningsmodeller, hvor man kobler adgangsvejen til Ny Nibevej. “Men her var rådmanden og hans embedsmænd helt ‘tonedøve’,” fortæller Bjarne Kjær: “Vi forstår simpelthen ikke, at Rådmanden, og nu altså også udvalget, ikke kan forstå, at der skal gøres noget ved trafikken på Letvadvej,” siger han og fortsætter: “Det ændrer jo ikke noget, at man muligvis vil sætte et trafiklys op, for det bliver jo hverken til at komme frem eller tilbage.”

Det er således en noget desillusioneret formand, der torsdag aften må konstatere, at slaget om Sofiendal Enge tilsyneladende er tabt. “Vi må så sætte vores lid til, at man i Skalborg Samråd formår at skabe lydhørhed blandt politikerne for trafikproblemerne i området, inden det går helt galt”, slutter Bjarne Kjær.Kommentarer