Lokalaftale med lærere på plads i Aalborg

04-07-2018
Aalborg Kommune og Aalborg Lærerforening har forhandlet lokalaftale på plads om arbejdstid.
Af Palle Bjørnstrup

Forhandlingerne på landsplan i forbindelse med overenskomstforhandlingerne kom ikke til at omfatte en arbejdstidsaftale for lærerne. Det endte med nedsættelse af en lærerkommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan lærernes arbejdstid skal skrues sammen. Denne forventes dog først færdig i 2021.

I Aalborg Kommune har man dog samlet stafetten op, og kort efter overenskomsten blev vedtaget, blev Aalborg Byråd og Aalborg Lærerforening enige om at indlede forhandlinger om at erstatte det gældende værdipapir med en decideret lokalaftale. Planen er, at øge fleksibiliteten af lærernes arbejdstidstilrettelæggelse, herunder undervisningsforberedelse, samtidig med, at der lægges loft på et undervisningstimetal på 790 timer om året.

Aftalen vil også have økonomisk betydning. Derfor vil man i Byrådets kommende budgetproces skulle finde 7 mio. kr., og samtidig fjerner Byrådet en rammebesparelse på 5 mio. kr. fra fagdelt undervisning.

Der er rimelig tilfredshed og glæde mellem parterne over aftalen.

Karsten Lynge Simonsen, formand for Aalborg Lærerforening, siger: ”Det er noget, vi er mange, der har ønsket i rigtig lang tid. Derfor er jeg også rigtig glad for den meget effektive proces, vi har haft, for at få noget ro på, på den lidt længere bane. Forhandlingerne er foregået i en god tone, og jeg tror på, at samarbejdet om at finde fælles løsninger på fælles problemer fortsat er vejen frem. Nu er alle lærere og børnehaveklasseledere sikret arbejdstidsrettigheder, der skaber tillid og bedre muligheder. Vi ønsker alle at levere god kvalitet til fordel for børnene, og det sikres gennem aftaler og fortsat bidrag til udvikling af praksis og profession. Det bidrager denne aftale også med, og så indeholder den to forsøg, som kan bidrage til kommisionsarbejdet de kommende år frem mod OK21”.

Skolerådmand Tina French Nielsen siger: ”Det handler i bund og grund om, at vores skoler og medarbejdere har mulighed for at planlægge arbejdsdagen ude på skolerne på en måde, der giver mest mening for dem og størst mulig gevinst for børnene. Ved at give fleksible muligheder og sætte et maksimum på undervisningstimer, så får vi klart signaleret, at der er behov for at lette foden fra speederen, så vores medarbejdere har den nødvendige tid til at planlægge undervisning af højeste kvalitet”.Kommentarer