Kong Christians Alle asfalteres

30-03-2020
I perioden 30. marts til 8. april lægges der ny asfalt på Kong Christians Alle fra Annebergvej til Hobrovej.
Foto: Google Streetview
Af Jens Skovgaard

Aalborg Kommune fremrykker nu et længe næret ønske om at få lagt ny asfalt på Kong Christians Alle. “Vi benytter lejligheden til at starte asfaltarbejdet på Kong Christians Alle op nu, hvor trafikmængderne er meget lavere, end vi normalt ser”, skriver Projektleder Lise Gansted-Mortensen i en pressemeddelelse. Til hasserisavis.dk oplyser Lise Gansted-Mortensen desuden, at man også er begunstiget af det gode vejr, som gør, at vejtemperaturen allerede nu er så høj, at det er muligt at lægge asfalt. “Normalt skulle vi vente til efter påske med at påbegynde asfaltering, men de gunstige vejrforhold og gode udsigter for de kommende dage gør, at vi har besluttet at gå i gang nu”, siger Lise Gansted-Mortensen.

Arbejdet indgår i den samlede plan for asfaltarbejde i 2020, hvor By- og Landskabsforvaltningen oplyser, at der i år er planlagt asfaltarbejde på 21 km vej og et tilsvarende antal km cykelstier. Der er altså blot tale om, at man fremrykker et allerede planlagt arbejde.

Til spørgsmålet, om man i lyset af coronakrisen forventer at udvide omfanget af asfaltering, svarer projektleder, Lise Gansted-Mortensen, at man de seneste dage har været i gang med at kigge på yderligere et antal strækninger, hvor der er behov for asfaltering. “Vi har sendt vores input videre til Rådmanden, som nu inddrager det i de poltiske drøftelser omkring Aalborg kommunes initiativer for at afbøde nogle af de negative effekter, som Coronakrisen har på beskæftigelsen i kommunen.Kommentarer