Konfirmationer i Margrethekirken først i maj

10-04-2018
Forårets konfirmationer finder sted søndag d. 6. maj og Kristi Himmelfartsdag d. 10. maj.
Af Palle Bjørnstrup

I kirken har man i alt 40 konfirmander, der alle kommer fra Vester Mariendal Skole.
De otte af konfirmanderne er fra skolens j-klasser, hvilket betyder, at der er tilknyttet et team af undervisere, fordi der er behov for at tilpasse undervisningen individuelt.

I år har der, udover de 40 konfirmander, været 23 minikonfirmander – og de mange børn i kirken smitter af på kirkens gudstjenester og kirkelivet i det hele taget. Det er en vision og intention på sigt, at kirken kan tilbyde elever fra alle klasser på Vester Mariendal skole at gå til minikonfirmand.
Undervisningen, planlægningen, forberedelsen og udførelsen fylder således en pæn del af kirkeåret.

Til at arbejde med j-klasse elevernes konfirmandforberedelse er et team bestående af projektleder Benny Vindelev, kirke- og kulturmedarbejder Nina Rask Andersen og sognepræst Pia Kirkegaard.
De øvrige konfirmander undervises af sognepræst Pia Kirkegaard og vikarierende sognepræst Chr. Meidahl.

Der er konfirmation søndag d. 6. maj kl. 9.30 og kl. 11.00 for Vester Mariendal Skole og Kristi Himmelfartsdag d. 10. maj kl. 10.00 er det Vester Mariendal Skoles J-klasser.Kommentarer