Initiativpris til Jens Thoft-Nielsen (SF) for hans arbejde for Kulturbroen

18-09-2019
En miljøbro har vist at have stor værdi, og som er blevet flittigt brugt siden indvielsen.
Af Jens Skovgaard

Aalborg Søndre Rotary har tildelt årets initiativpris til Jens Toft-Nielsen for hans idé og arbejde for Kulturbroen. Overrækkelsen skete på foreningens møde den 9. september.

Jens Thoft-Nielsen er landinspektør, medlem af Socialistisk Folkeparti, som han repræsenterede i Aalborg Byråd indtil valget i 2017.

Om tildelingen af initiativprisen siger han: “Jeg er både ydmyg, glad og stolt over anerkendelsen. Uden støtte fra de mange brobisser, fonde, firmaer, byrådskolleger og andre havde det været vanskeligt at få gjort ideen til virkelighed. Jeg glæder mig hver dag over at se, hvordan byens borgere har taget broen til sig i det daglige.”

Ved tildelingen opfodrede Rotary ham til at fortsætte arbejdet med at forbinde bydelene tværs over fjorden. Jens Toft-Nielsen lovede at være med til at sætte en gang- og cykelbro fra Stigsborg til Musikkens Hus på det politiske og reelle landkort.

Med til prisen hørte en check på 10.000 kr. som Jens Toft-Nielsen videregav til det sociale arbejde i Nørresundby Forenede Boldklubber (NFB), der gør et stort arbejde for at alle børn - uanset forældrenes økonomiske formåen - kan få mulighed for at deltage i kammeratskab og sport med andre børn.Kommentarer