Himmerland Boligforening er aktiv omkring demens

08-01-2020
Boligforeningen deltager i projekt RUM´lighed, der skal styrke demensvenlighed.
Af Palle Bjørnstrup

Hensigten er, gennem projekt RUM´lighed, at styrke demensvenligheden blandt beboere, frivillige og medarbejdere i almene boligområder.

Fakta er, at 89.000 danskere lever med en demenssygdom. Mere end hver fjerde af disse bor alene – og flertallet bor til leje. Derfor har Alzheimerforeningen i samarbejde med Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening taget initiativ til at gøre boligforeningens områder endnu mere demensvenlige.

Himmerland Boligforening er med sine godt 7.000 boliger blandt Jyllands største og er sammen med Aalborg Kommune med i første fase af det treårige projekt.

Direktør Ole Nielsen, fra Himmerland Boligforening, fortæller: ”Indsatsen er vigtig, så en aleneboende kvinde eller mand med demens på trods af sygdommen kan føle sig tryg og som en del af fællesskabet. Ofte er det jo naboerne og vores medarbejdere, der er de nærmeste til at give en hjælpende hånd i hverdagen, og det er netop det, projektet støtter op om. Det ligger dybt i vores værdier at kere os om vores beboere. Og det kan vi kun, hvis vi udviser interesse for dem, og har den nødvendige viden til at hjælpe dem, hvilket vi får gennem dette projekt”.

Han fortæller, at driftsmedarbejderne udviser stor interesse for projektet. Det er dem, der møder udfordringerne i hverdagen. F.eks. når en beboer ringer adskillige gange med det samme problem, selvom medarbejderne har været forbi for at løse det.
Projektet tager sigte på, at medarbejderne bedre kan forstå den enkelte beboers behov og yde den rette hjælp, og her er det selvfølgelig en stor fordel, at vores folk i marken får mere viden om demens gennem projektet.

I udgangspunktet er projekt RUM´lighed særligt rettet mod aleneboende med demens, men det kan også være til gavn for andre beboere.
Nogle af de tegn, man ser hos mennesker med demens, findes også hos beboere, der ikke har fået en diagnose. Så det giver god mening også i andre sammenhænge, hvis vi kan være med til at opdage forandringer tidligt og dermed medvirke til at sætte tidligt ind med en indsats,slutter Ole Nielsen.Kommentarer