Forenkling og forbedring på Almen Kirkegården

17-02-2021
Gammelt garageanlæg forsvinder og kobles sammen andet garageanlæg, der samtidigt renoveres.
Af Palle Bjørnstrup

Det gamle garageanlæg placeret på Almen Kirkegården mod øst, var desværre ved at være faldefærdigt efter mange års tjeneste. Samtidig trængte garageanlægget med kontor- og velfærdsbygningen til en renovering.

Derfor er det besluttet i forbindelse med en opdatering af denne bygning, at udvide den bestående garage, således at maskinparken kan samles et sted, samtidig med at der bliver færre bygninger på hele kirkegården.

Bagmuren i det gamle garageanlæg der også er skillevæg til nabo, er blevet synlig efter at garagerne er fjernet, og da den var i så dårlig stand, at man kunne risikere at den væltede i stormvejr, bliver nu sat i stand, så den kan modstå vejrliget.
På arealet bliver indrettet 5 parkeringspladser, som erstatning for pladser, der bliver nedlagt ved den gamle kontor-, velfærds- og garage bygning.

Denne bygning, der i tidligere tider også rummede Kirkegårdskontoret, inden det blev flyttet
til Stigsborg Brygge, bliver i forbindelse med garageudbygningen også opdateret, så den kan tjene mange år endnu. Der bliver bl.a. udført brandsikring og energiforbedringer, ved at udskifte gamle vinduer, og ved etablering af lovkrævede flugtveje og andre brandmæssige foranstaltninger.

Også her var der vægge, der skulle istandsættes bl.a. grundet råd. Nu bliver den nye tilbygning til garagen og den hidtidige garage bygget op og bliver beklædt med træ, der males sort, så det
passer med en øvrige træbeklædning på bygningen.

På den måde forenkles og centraliseres tingene til gavn for medarbejderne og det daglige arbejde på Almen Kirkegården.Kommentarer