Flere veje foreslås lukket i Mølleparken

01-12-2018
By- og Landskabs Forvaltningen indstiller, at der lukkes for biltrafik, busser og lastbiler.
Af Palle Bjørnstrup

De berørte veje er Søndre Skovvej og Skovvej forbi Klatreskoven, ligesom Faunavej ønskes ensrettet mod øst.

Baggrunden for indstillingen er, ifølge Forvaltningen, at man gennem flere år har fået henvendelser om trafikproblemer, specielt den megen trafik til og fra Stolpedalsskolen på Faunavej, ligesom beboere langs Søndre Skovvej er generet af trafikken, særligt lastbiler og busser. Det betyder, at de mest trafikbelastede områder af Mølleparken er uanvendelige til rekreativt ophold, ligesom brugerne af Mølleparken udtrykker utilfredshed med kaotisk trafiksituation i parken, som giver dårlig sikkerhed for brugerne.

På basis af dette har Forvaltningen flere gange foretaget trafikmålinger i Mølleparken. Disse målinger viste, at det især er trafik i forbindelse med sygehusets vagtskifte, kørsel til og fra Stolpedalsskolen i morgen- og eftermiddagstimerne samt gæster til Aalborg Zoo, der belaster parken.

At det er tilfældet, kan vel ikke komme bag på nogen.

Forvaltningen tilkendegiver at have studeret tingene, og derfor ønsker at lave en klar opdeling, der skal tilstræbe:
- at forstærke den rekreative oplevelsesværdi af Mølleparken
- at understøtte svage trafikanters rekreative brug af veje og stier
- at understøtte skolebørns mulighed for at cykle og gå til skole ad sikre skoleveje

Derfor er forslaget at lukke Søndre Skovvej fra Udsigtspladsen til trekanten ved Faunavej, samt Skovvej fra trekanten hen mod Mølleparken, og endelig at Faunavej bliver ensrettes mod øst hen mod Mølleparkvej. De berørte strækninger, undtagne Faunavej, indsnævres til at være rekreativ grussti.

Forslaget til disse ændringer har været i høring hos AK-arealer, Trafik & Veje, Aalborg Zoo, Skråen, Sundheds- og Kulturforvaltningen samt Vandforsyningen, som ikke har haft indvendinger mod forslaget.

Nu kan det så være spændende, om borgerne har nogle synspunkter omkring dette. Har de det, skal de skynde sig, for emnet er et punkt på Forvaltningens dagsorden torsdag d. 6. december. Vedtages forslaget kan det blive spændende at iagttage om ændringerne giver andre trafikale udfordringer.Kommentarer