Fejring af 75-året for befrielsen udskydes

18-03-2020
Den nuværende situation med coronavirus gør, at fejringen udskydes til en endnu ukendt dato.
Foto: Aalborg Stadsarkiv - 851-01B22656
Af Palle Bjørnstrup

Styregruppen bag arrangementet har, på baggrund af myndighedernes skærpede anbefalinger, valgt at udskyde Frihedsfesten d. 4. maj 2020 for 75-året for befrielsen efter 2. Verdenskrig til en endnu ukendt dato.

Frihedsfest 2020 er en af landets største fejringer af befrielsen. Fejringen indeholder blandt andet en stor børnealsang for flere end 1.500 skolebørn, udstillinger i Aalborg Bymidte, en stor frihedsgudstjeneste, et lysoptog samt et stort aftenarrangement på Aalborg Havn med alsang og koncert.

Men på grund af smittefaren ved coronavirus ved større forsamlinger er det ikke realistisk at afvikle så stort et arrangement d. 4. maj.

Mikael Justesen, direktør for TV2 Nord og medlem af styregruppen bad Frihedsfesten, siger: ”Selv om der er lang tid til 4. maj, træffer vi den eneste ansvarlige beslutning allerede nu. I disse dage oplever vi et lille bitte hjørne af nogle af de ting, der skete under besættelsen – Ustyrlige kræfter, magtesløshed, uvished, restriktioner, frygt, vogten på naboen, opportunisme – men også selvopofrelse, håb, kiggen efter lederskab og et sammenhold, der tilsyneladende kun trives i kriser. Og det sætter en tyk streg under, at frihed er det bedste guld. Derfor er en Frihedsfest stadig relevant, når dette her er overstået. Måske mere relevant end før.

Styregruppen bag arrangementet understreger, at arrangementet ikke er aflyst, men blot udskudt. Der arbejdes på en ny dato.
Frihedsfest 2020 arrangeres af Aalborg Kommune, Forsvaret i Nordjylland, Aalborg Stift og TV2 Nord.Kommentarer