Der kom rigtig mange til generalforsamling

07-03-2018
Der var et flot fremmøde til Nordjyske Banks generalforsamling i går tirsdag.
Af Palle Bjørnstrup

Mere end 3.000 aktionærer var mødt frem, da Nordjyske Bank afholdte en af Danmarks største generalforsamlinger. Med bankens struktur blev generalforsamlingen afholdt samtidig i Aalborg Kongres & Kultur Center samt Arena Nord i Frederikshavn, og der var etableret videotransmission, så alle på begge steder kunne opleve generalforsamlingen samtidig.

Programmet fulgte naturligvis dagsordenen med aflæggelse af beretning for driftsåret 2017 samt regnskab for samme. Der blev her sat fokus på bankens positive udvikling. Det blev understreget af et årsregnskab med et resultat før skat, der steg med ikke mindre end 43 procent, og udgjorde 329 millioner kroner, mod år 2016 med et resultat på 230 millioner kroner.

Der fremkom undervejs enkelte uddybende spørgsmål til bankens ledelse af forskellig karakter, som alle blev besvaret af ledelsen.

Generalforsamlingen blev, som det siges, afviklet med god ro og orden. Der var heller ikke særlig spænding omkring valgene - konstitueringerne efter generalforsamling betyder at formand for bestyrelsen er Mads Hvolby og næstformand er Sten Uggerhøj.
For repræsentantskabet blev formanden Henrik Lindtner og næstformand Poul Søe Jeppesen.

Som vanligt blev det en hyggelig aften, hvor den gode stemning fortsatte henholdsvis i Aalborg under indtagelse af de traditionelle gule ærter, og i Frederikshavn med lækker tapas, der traditionelt begge steder bliver serveret ved bankens generalforsamling.

Kommentarer