Den 3. Limfjordsforbindelse er klar i efteråret 2022

20-09-2021
Her forventes Fjordbussen at starte sin sejlads mellem Musikkens Plads og Stigsborg Havnefront
Af Palle Bjørnstrup

Det er med stor glæde, at Center for Logistik og Samarbejde kan melde, at de forventer at Fjordbussen bliver indsat i fast rutefart mellem de to destinationer i efteråret 2022.

Der er netop indgået aftale med Tuco Yacht Værft i Faaborg, efter et EU-udbud, om at bygge det nye fartøj.

Fjordbussen bliver en førerløs grøn forbindelse over Limfjorden. Det bliver en 100% autonom og emissionsfri fjordbus. Der bliver afgang hvert 15. minut, turens varighed vil være 5-7 minutter. Kapacitet vil være 20-25 passagerer samt plads til cykel og kørestol.
Færgens levetid forventes at være 15 år, og den etableres med flytbare landanlæg, så de kan flyttes, hvis der er behov for ændring.

Pionerprojektet er drevet af Center for Logistik og Samarbejde, der har arbejdet tæt sammen med sit moderselskab Port of Aalborg, DTU, Logimatic, MARTEC og Hauschildt Marine, samt en række andre lokale aktører indenfor logistik og maritim udvikling.

Direktør Lars Jøker, Center for Logistik og Samarbejde fortæller: ”Limfjordsbroen er et af de mest trafikalt belastede områder i Nordjylland, og derfor vil Fjordbussen udgøre et attraktivt og grønt alternativ, der forbedrer nordjydernes mobilitet over fjorden markant. Det betyder blandt andet reduceret rejsetid og større frihed, mens den trafikale situation i Aalborg samtidig får gavn af forbindelsen.
Og med udviklingen af den nye bydel Stigsborg, der i fremtiden forventes at huse 7.500 indbyggere, kommer Fjordbussen til at spille en vigtig rolle som en grøn forbindelse over Fjorden”.

Projektet er i gangsat i 2018 som et udviklingsprojekt. Det spænder bredt fra arbejde med testfartøjer, design og bygning af en 1:1 prototype, til indsamling og programmering af data til test og til demonstration af autonomi og endelig idriftsættelse af den emissionsfrie, autonome Fjordbus.
Projekt Fjordbus er støttet af Innovationsfonden gennem ShippingLab samt Port of Aalborg, ligesom Aalborg Kommune har bevilget fem millioner kroner til projektet.
Kommentarer