Byrummene i Vestbyen nytænkes for en periode

15-10-2021
Aalborg Kommune vil gerne styrke Vestbyen som en grøn og bæredygtig bydel – derfor 4 nye byrum
Af Palle Bjørnstrup

Overordnet er planen, at der fremadrettet skal arbejdes med klimatilpasning, fremme af bæredygtig mobilitet og rekreative kvaliteter, ligesom der skal skabes attraktive steder, hvor bydelens beboere kan opholde sig og mødes med hinanden.

Derfor vil kommunen som et forsøg indrette en række midlertidige byrum, nærmere betegnet 4 stk. på forskellige udvalgte lokaliteter i Vestbyen. Det betyder, at der ved hvert byrum bliver inddraget 2-3 parkeringsbåse, og her vil der blive lavet trædæk, beplantning, sidemøbler og spil, så der indbydes til ophold og aktivitet. På to af pladserne vil der blive etableret hyggelig belysning.

De udvalgte pladser er alle placeret tæt på den kommende Plusbus-forbindelse. Placeringerne er i Suensonsgade, Ryesgade, Helgolandsgade og Willemoesgade.

Det hele bliver modulopbygget, så det efterfølgende vil være nemt at genbruge dem eller dele af dem, der så kan bruges andre steder.

De nye opholdssteder er en del af et EU-projekt om førerløs mobilitet. Sammen med flere andre byer i partnerskabet, bl.a. Mechelen og Bremen er Aalborg med i en event, der hedder ”Conquer the Space”. Meningen er, at sandsynliggøre hvilke kvaliteter en bydel vil kunne få, hvis fremtidens førerløse delebiler ændrer behovet for parkering og ”sparer” 8 p-pladser pr. delebil. Dette er nu tænkt sammen med byudviklingsplanen for Vestbyen, hvor der bl.a. er fokus på at styrke lokale mødesteder og bæredygtig mobilitet.

Erfaringerne fra forsøget vil så indgå i planer om værdien af mini-byrum og små mødesteder i nabolaget – så nu vil det vise sig hvordan borgerne i Vestbyen tager imod dette tiltag – pladserne er klar til brug og de vil som udgangspunkt blive der frem til ultimo november 2021Kommentarer