Borgermøde om plan for Gl. Hasseris Landsby

06-05-2019
By- og Landskabsudvalget besluttede på et møde den 25. april at sende en plan for fremtidig bebyggelse i Gl. Hasseris Landsby i høring. Beboerne får nu mulighed for at diskutere denne plan, og dermed den fremtidige udvikling i landsbyen på et borgermøde, som By- og Landskabsforvaltningen står som arrangør af.
Af Jens Skovgaard

Rådmand Hans Henrik Henriksen (S) bekræfter over for hasserisavis.dk, at der i forbindelsen med høringen vil blive afholdt et borgermøde om sagen.

Umiddelbart efter, at hasserisavis.dk havde bragt en artikel på netavisen, hvor vi fortalte om planen, kontaktede Vibeke Gamst (K) os, og oplyste, at hun havde været i kontakt med Rådmanden og de øvrige medlemmer af By- og Landskabsudvalget. Her havde hun fået udvalgets accept af, at der skulle inviteres til et borgermøde, for at give beboerne en mulighed for at diskutere planen.

På baggrund af denne oplysning, kontaktede vi Rådmanden, for at høre om han kunne bekræfte oplysningen, og evt. oplyse hvor og hvornår mødet vil blive afholdt. I en mail skriver Rådmanden: “Der bliver afholdt et borgermøde. Jeg har ikke tid og sted før i næste uge. Vh. HH”.

For-debatten blev besluttet som et underpunkt til en beslutning om at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for Bygaden 20 og 22, som giver ejerne mulighed for at bygge 14 nye boliger. hasserisavis.dk bragte i den avis, der blev omdelt 1. maj, et interview med Formanden for Gl. Hasseris Landsbyforening, hvor vi bl.a. omtalte denne sag.

Desværre indsneg der sig en fejl i artiklen, idet vi oplyste, at avlsbygningerne til gården Karensminde på Bygaden 20 skulle nedrives. Det er ikke korrekt, hvilket vi beklager at have oplyst. Hele gården Karensminde bevares, ligesom stuehuset på Bygaden 22 bevares, medens udhusene til Bygaden 22 nedrives for at give plads til tre af de nye huse. De øvrige 11 nye huse planlægges bygget på arealet umiddelbart vest for Karensminde.Kommentarer