Arbejdet med ”Tryg Aalborg” bærer frugt

13-04-2016
Det tættere samarbejde, der er etableret mellem Aalborg Kommune og Politiet har vakt opsigt andre steder i landet.
Af Palle Bjørnstrup

Aalborg Byråd har netop lavet en opfølgning på den fælles tryghedsstrategi, som de 2 myndigheder iværksatte for ca. 1 ½ år siden i forhold til, at borgerne skal opleve, at Aalborg Kommune er et trygt sted at bo og at være.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen siger om opfølgningen: ”Det ser ud til, at vi ramte plet, da vi sammen med politiledelsen besluttede at udarbejde en fælles strategi for at skabe en mere tryg kommune”.

Baggrunden for meldingen er, at de officielle tal fra Politiets Tryghedsindeks viser, at 89% af borgerne føler sig trygge i deres nabolag. Den positive udvikling gælder alle dele af kommunen og f.eks. også i Aalborg Øst og Løvvangsområdet.

”Både Politiet og kommunen har fået en bredere opfattelse af, at tryghed handler om meget andet end kriminalitet. Det ser vi f.eks., når kommune og politi laver de såkaldte tryghedsvandringer i fællesskab med lokale samråd, beboerforeninger og andre nøglepersoner fra de enkelte nærområder. På sådan en rundtur får man kigget på alle de ting, der kan øge trygheden. Det kan være alt fra nedskæring af hække, dialog med borgere og samarbejdspartnere samt lokale borgermøder om tryghed og igangsætning af Nabohjælp”, fortæller Thomas Kastrup-Larsen.

Politidirektør Elsemette Cassøe supplerer: ”Vi bidrager til at sikre et trygt natteliv ved at patruljere massivt i Jomfru Anegade, og et trygt natteliv kræver også samarbejde. F.eks. har kommunen sikret bedre lys i gaden, og vi samarbejder også med restaurationslivet. Et andet sted Politiet også yder en indsats er ved at holde foredrag på skoler med det formål, at sikre at færre unge bruger alkohol og rusmidler.”

Tryghedsstrategien handler om at samarbejde, at kommunikere og formidle om tryghedsskabende initiativer, mellem myndigheder og borgere til fælles gavn – og det lykkes tilsyneladende.Kommentarer