Aalborgs første folkevalgte borgmestre

09-12-2017
Aalborgbogen 2017 indeholder en beskrivelse af Aalborgs Borgmestre i perioden 1919 - 1970.
Af Jens Skovgaard

Hvem var de og hvilket eftermæle efterlod de sig? Det har den tidligere Stadsarkivar, Jens Topholm, forsket i, og resultatet er blevet en række interessante biografier, som vil være en god jule- eller mandelgave.

Bogen er udgivet af Selskabet for Aalborgs Historie i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Historiske Museum. Alle medlemmer af Selskabet for Aalborgs Historie modtager et eksemplar af Aalborgbogen, som sammen med gratis adgang til en række muséer m.v. samlet under Nordjyllands Historiske Museum er indeholdt i det årlige kontingent på 150 kr.

Aalborgbogen er blevet udgivet af Selskabet siden 1967, og kan således i år markere 50-året for den første udgivelse, som havde titlen: ‘De gamle fotografier i Aalborg m.m.’; et emne der i øvrigt blev taget frem igen i Aalborgbogen 2014, som bar titlen: ‘Aalborg Billeder 1843-1885’.

Bøgerne sælges også i fri handel, men en del af titlerne er udsolgt, så er man interesseret i ældre udgivelser, vil man for mange af årene skulle lede i antikvariater.

I forordet til bogen skriver forfatteren Jens Topholm: “Hovedpointen med Aalborgbogen skal være at give nogle markante nedslag både på personen og tidens udfordringer fra den første folkevalgte borgmester i 1919 til den sidste borgmester i Aalborg Købstadskommune 1970.”

Det har tydeligvis været et omfattende arkivarbejde, der har skullet udføres for at tegne et nuanceret portræt af den enkelte Borgmester og den tid han fungerede i. Når man således skal arbejde sig igennem store mængder dokumenter, notater og avisartikler bliver udfordringen ofte at adskille det væsentlige fra det uvæsentlige, ligesom man er begrænset af bogens størrelse og format. Det er dog i al væsentlighed lykkedes for forfatteren at levere en række ‘nedslag’, som samlet set giver en god beskrivelse af både tiden og personerne.Kommentarer