4 rejsegilder i et hug – og der kommer flere!

22-10-2021
Sådan var meldingen fra Himmerland Boligforening ved rejsegildet i Søheltekvarteret i Vestbyen
Af Palle Bjørnstrup

Ole Nielsen, direktør for Himmerland Boligforening, fortæller, at rejsegilderne er et led i en større plan for at renovere lejlighederne i de mange afdelinger, som Himmerland Boligforening har i Søheltekvarteret. Dette rejse gilde var for afdelingerne 10, 11, 12 og 13, der i alt omfatter 142 lejligheder.
Men vi er slet ikke færdige, vi fortsætter og går nu i gang med renovering af afdeling 8, der består af 300 boliger, primært i Steen Billes Gade. Efter planen vil de sidste boliger i de renoverede afdelinger være klar til at modtage deres beboere i foråret 2022.
Vi indleder den første del af genhusningen af beboerne primo december i år, så der kan blive plads til håndværkerne.

Det samlede budget for renoveringen af de fire afdelinger er godt 200 millioner kr.

Til rejsegildet var der taler af borgmester Thomas Kastrup-Larsen, Ole Nielsen og Kim Flensborg fra teknikergruppen.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen roste ombygningen/renoveringen, og glædede sig over at de mange boliger og bygninger blev opdateret til dagens standard, herunder at der i flere opgange ville blive installeret elevator.
Samtidig sagde borgmesteren, at han fandt at Vestbyen var en af de bedste bydele i Aalborg med sin beliggenhed, der både var tæt ved fjorden og ved midtbyen – den holdning er han nok også den rette til at udtrykke, da han selv bor i Vestbyen.

Direktør Ole Nielsen ville gerne sige tak til beboerne i de mange lejligheder, der er blevet renoveret. Der var en tak for at lukke deres hjem op for det nye, og han udtrykte også stor respekt for den tålmodighed, der er udvist fra beboernes side, men nu var beboerne begyndt at vende tilbage, og tage de ”nye” boliger i brug. Der var også en tak til planlæggere, håndværkere og rådgivere for arbejdet, og at tingene har kørt fornuftigt.

Kim Flensborg, der har været en del af projektet fra starten, talte om at arbejde i forhold til en overordnet plan for hele bydelen samt at gennemføre en komplet renovering, men mente også at arbejdet ville være til gavn for bydelen og ikke mindst for beboerne.

Fælles for afdelingerne er, at der er tale om en homogen og tidstypisk bebyggelse opført i den tidlige efterkrigstid. Beliggenheden er endnu mere attraktiv end ved indvielsen. Selvfølgelig er der gennemårene blevet renoveret, men nu er der blevet arbejdet med indretning, udtjente installationer, ringe indeklima og et for højt energiforbrug.

En stor del af byggeriet er blevet renoveret ud fra et bevaringsmæssigt perspektiv, hvor de røde teglfacader er fastholdt og nye materialer i tråd med det oprindelige udtryk.

Så tag en tur omkring Vestbyen, Otte Ruds Gade, Kastetvej og C.V. Jessens Gade og se forbedringerne.Kommentarer