Bestyrelsen i Grundejerforeningen har konstitueret sig

13-10-2021
Ovenpå en velbesøgt generalforsamling i Hasseris Grundejerforening er der sket konstituering
Af Palle Bjørnstrup

De der er valgt til bestyrelsen er: Torben Thorup Jensen, Thorkil B. Neergaard, Mogens Vinther, Britta K. Magnussen, Steen Sloth Olsen, Anders S. Koefoed, Peter van Hauen og Hanne Richter.
Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Peter Mouritzen og Søren Rand.

Der er nu sket en konstituering, og der må siges ikke at være sket de store forandringer, idet
Torben Thorup Jensen fortsætter som formand, Thorkil B. Neergaard som næstformand, Mogens Vinther som kasserer og Britta K. Magnussen som sekretær, så der er dermed sikret kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

Steen Sloth Olsen, Anders S. Koefoed, Peter van Hauen og Hanne Richter udgør så den øvrige del af bestyrelsen, og traditionelt løser bestyrelsesmedlemmerne diverse ad hoc opgaver ud- over at deltage i det løbende bestyrelsesarbejde.

Og det kan hurtigt fastslåes, at der er noget at beskæftige sig med i Hasseris Grundejer-forening. Tænk blot på de mange ideer til byggeprojekter, der dukker op i området grundet at Hasseris er et attraktivt område at bosætte sig i. Lige nu er der bl.a. fuld gang i byggeplaner for Sorthøj området, samt en kommende fredningssag i området. Klokkestolen, kommunens gamle oplagsplads ved Bygaden er også i spil med nyt byggeri, der nu gerne skal være almen- nyttigt byggeri og den gamle børnehave ved Las Poulsens gård er også i spil med nyt byggeri, hvor der også er en ny lokalplan i arbejde. Ifølge lokalplanen vil de nye boliger blive nogenlunde tilpasset det hidtidige byggeri i Las Poulsens Gård – og der kommer uden tvivl flere opgaver med bl.a. trafikale forhold, ligesom Hasseris Grundejerforening også gennemfører en række kulturelle aktiviteter i løbet af et år.

Så man kan kun ønske den nye bestyrelse velkommen til arbejdet, der er nok at tage fat på!Kommentarer