”Det adresseløse sundhedscenter” i Aalborg

07-02-2018
Aalborg Kommune vil endnu tættere på borgernes sundhed og opretter ”Det adresseløse sundhedscenter”.
Af Palle Bjørnstrup

Baggrunden for at oprette en mobil sundhedsservice er tilvejebragt med en bevilling fra Sundhedsstyrelsen på næsten kr. 3,5 mio.

”Strategien bliver at udstyre en bil med blandt mobilt træningsudstyr, således at man kan komme mange steder hen i kommunen,” siger Thomas Dejgaard, konsulent i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg: ”Vi skal have etableret et samarbejde med de lokale foreninger, forsamlingshuse og samråd, der skal vise hvor tilbuddet skal rulles ud.”

Sundhedsstyrelsens projektmidler på næsten 3,5 mio. kroner skal være med til at sikre, at det nye mobile koncept opnår samme kvalitet som Aalborg Sundhedscenters mere diagnoseopdelte tilbud i Nordkraft.

Har man f.eks. en KOL-, diabetes 2 eller hjerte-diagnose og bor lidt afsides kan det mobile tilbud komme på tale.

”Ideen er rigtig god,” siger Helle Skou, som er formand for de praktiserende læger i Aalborg Kommune: ”Alene tanken om at skulle finde en parkeringsplads kan skræmme folk, der ikke er vant til at komme i midtbyen.”

Samarbejdet med de lokale praktiserende læger er vigtigt i forhold til at få henvist borgere til tilbuddet. Målet er at flere borgere skal benytte kommunens tilbud om rehabilitering af borgere med kronisk sygdom, og igennem ”det adresseløse sundhedscenter” opnå samme resultater, som de almindelige tilbud.

Projektet skal ses som et modelprojekt, og det overordnede mål er at udvikle et koncept, der også kan tages i brug af andre kommuner med samme udfordringer.Kommentarer