24/3 Kunsten - Mød eksperten

24/3 kl. 13.00 Mød eksperten: Kunsthistorikeren om Rita Kernn-Larsen / Kunsten, Kong Christians Alle 50