22/5 Kunsten - Artist talk

22/5 kl. 17.00 Artist talk: Samtale mellem kunstner og kurator / Kunsten, Kong Christians Alle 50