Vi bygger de forkerte steder

20-03-2018
- sådan lød det i Byrådssalen fra Lars Peter Frisk (V)
Af Jens Skovgaard

Udtalelsen faldt i forbindelse med Byrådets behandling af et vandløbsregulativ for Svanholmgrøften/Sofiendalgrøften og Letvadgrøften/Svanholmgrøften, der går ud på, at overfladevandet skal håndteres i et større kunstigt søområde i forbindelse med byggeriet af 1000 nye boliger i Sofiendal Enge. Førend det kan ske, er det nødvendigt, som midlertidig løsning, at etablere et bassin, som kan håndtere overfladevandet.

Miljø- og Energirådmand Lasse P. N. Olsen (EL) var inde på, at det generelt i Aalborg handlede om at have styr på de basale ting, inden der skal bygges: ”Det er fint, at der skal bygges i Aalborg, og at det er populært at bo i Aalborg, men vi skal passe på ikke at gøre folk en bjørnetjeneste, så de kommer til at bo i noget, der ligger under vand. Det kan være udmærket med en løsning til at håndtere det midlertidigt. Men det kunne også handle om, at vi godt nogle gange kan blive lidt bedre til at sætte tempoet ned, når der er et ønske om byggeri.”

Lars Peter Frisk (V) var på linje med Lasse P. N. Olsen: ”Meningen med denne indsats er jo, at skærme de lodsejere, der ligger omkring vandløb, så de ikke skal drukne i vand, og alt andet lige skal vandet jo væk fra området.”

”Vi skal passe på ikke at udstykke nogle forkerte steder. Det er rigtig dejligt, at der er nogle, der vil lave noget byudvikling, men vi behøver jo ikke lave det der, hvor vi ved, at vi får nogle problemer, og det vidste man allerede ude i Hasseris Enge, og man er også ved at lave noget i Klarup, hvor man også får problemer med grundvandet,” sagde Lars Peter Frisk: ”Kommunen bør tage det her mere seriøst, for det har man ikke gjort her. Vi bygger de forkerte steder, i hvert fald lige her i Sofiendal Enge”

By og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S) erkendte, at der var en udfordring i Sofiendal Enge, men han mener også, at udfordringen er løst, og han fortsatte: ”Vi har befolkningstilvækst i Aalborg, og det gør at vi er nødt til at se på mulighederne, og det er ikke nok bare at sige, at vi kan bygge et andet sted.” Han medgav dog, at man spænder buen i Sofiendal Enge: ”Vi kan ikke bare sige, at vi bygger på byen, for den mulighed har vi ikke.”Kommentarer