Velbesøgt Borgermøde om Gl. Hasseris Landsbys fremtid

29-05-2019
Mere end 130 borgere var mødt frem til Borgermøde mandag aften i kantinen på Hasseris Gymnasium for at deltage i den Fordebat, som Aalborg Kommune lige nu har i gang.
Af Jens Skovgaard

Pladsen var trang, men det lykkedes alle at finde en stol inden Rådmanden med et gadedrengepift kaldte forsamlingen til ro. Rådmanden indledte med at orientere om mødets formål, og samtidig forsikre om, at man på nuværende tidspunkt ikke har besluttet noget. Desuden oplyste Rådmanden, at der var arrangeret nogle ‘workshops’ i Aulaen, hvor de fremmødte kunne komme med forslag og idéer til medarbejdere fra kommunen. Alle input ville derefter blive behandlet i forvaltningen.

Fra salen udtrykte en deltager ærgrelse over, at der ikke ville blive mulighed for at diskutere direkte med Rådmanden, “når han nu endelig var kommet”.

Afdelingsleder Henrik Thomsen fortalte derefter om indholdet af Fordebatten, og kom herunder ind på planen for den tidligere Materialegård, som ligger i en gammel grusgrav i Bygaden. Henrik Thomsen oplyste, at et salg af området indgår i den ‘kalkule’, som kommunen har lavet ifm. etableringen af en ny Materielgård ved Østre Havn. For at få den maksimale profit af området, planlægger man at tillade boligbyggeri i 2-4 etager på området. Denne oplysning er ny, idet den ikke fremgår af det udsendte materiale, og umiddelbart synes den at svække Rådmandens forsikring om, at der ikke er besluttet noget, for hvis man allerede har indregnet en fortjeneste ved salg af området i finansieringen af en ny Materielgård, forekommer det vanskeligt ikke at se det som en beslutning om den fremtidige anvendelse af området.

Der var stor aktivitet ved bordene i aulaen, og der blev udfyldt mange gule sedler med synspunkter og idéer. Ved et af bordene var det trafikken, der blev diskuteret, og her gav mange udtryk for, at trafikken i Bygaden er et stort problem, og at kommunen bør skride til handling nu ved at indføre bedre trafiksikring og hastighedsnedsættelse til 30 km/t. Desuden fremførte flere borgere et forslag om at åbne Hasseris Enge Syd for gennemkørende trafik, så Bygaden kan aflastes.Som afslutning på Borgermødet fortalte Rådmanden, at man ville tage alle de gule sedler med hjem, men at man skulle væbne sig med tålmodighed, for det ville nok først blive ‘efter sommer’, at resultatet forelå.

Samtidig oplyste Rådmanden, at Fordebatten varer indtil den 31. maj, så der er fortsat mulighed for at give sin mening til kende ved at sende en e-mail til: plan.udvikling@aalborg.dk

Rådmanden blev spurgt om der ville blive arrangeret endnu et borgermøde, når kommunen har taget stilling til, hvordan den mener at udviklingen bør være. Det kunne Rådmanden ikke love ‘på stående fod’, men han ville drøfte det med By- og Landskabsudvalget til den tid.Kommentarer