Udvalg kræver byggeri på Fuglevænget 9 reduceret

20-12-2018
By- og Landskabsudvalget har sendt projektet retur til Stadsarkitekten med et pålæg om at reducere projektet fra de ønskede 50% til 40%.
Af Jens Skovgaard

De bevarende lokalplaner for Hasseris skal sikre, at der ikke sker en yderligere fortætning. Derfor er det ikke tilladt at udstykke en ejendom, og der må maks. være to boliger pr. ejendom.

Troede man sig dermed sikret imod yderligere fortætning i Hasseris, er man blevet grundigt taget ved næsen, for driftige ejendomsudviklere, hjulpet af en imødekommende forvaltning fandt hurtigt en mulighed for at omgå disse bestemmelser. Det første eksempel så vi med HK-grunden, hvor man simpelthen lavede en særlig lokalplan for Hasserisvej 124, og udvidede rammerne i Kommuneplanen med et tillæg.

Efterfølgende har vi set en række eksempler i Gl. Hasseris Landsby, og nu er et projekt på Fuglevænget 9 på vej. Her har ejeren fundet endnu et smuthul for fortætning, idet han vil sammatrikulere naboejendommen på Sannasvej 7 med Fuglevænget 9. På den udvidede grund vil han opføre 3 blokke med 3-4 lejligheder i hver blok. Bebyggelsesprocenten ønskes forøget til 50%.

I et brev, som Hasseris Grundejerforening sendte til By- og Landskabsudvalget inden dets møde den 7. december, protesterede man imod det planlagte projekt. Af referatet af mødet fremgår, at man godkendte Startredegørelsen, idet Vibeke Gamst (K) dog tog forbehold for en række elementer i projektet. hasserisavis.dk kontaktede efter mødet Rådmand Hans Henrik Henriksen (S) for at høre om udvalgets mere præcise holdning til sagen. Rådmanden bekræfter i en mail, at det er udvalgets holdning, at projektet skal reduceres, så bebyggelsesprocenten ikke overstiger de 40, som gælder for Fuglevænget 9 i dag.

Samtidig skal vejadgangen ske fra Fuglevænget, og ikke fra Sannasvej, sådan som projektet beskriver. Rådmanden skriver: “Vejadgang fra Fuglevænget betyder, at selve bebyggelsesplanen skal ændres, og dermed bliver bebyggelsesprocenten mindre. Med andre ord, så er der ikke plads til den illustrerede bebyggelse, når vejbetjeningen bliver fra Fuglevænget”.

Dermed ser det ud til, at det trods alt er lykkedes Hasseris Grundejerforening at få reduceret fortætningen, men tendensen med at udtage en grund og åbne op for et byggeri, der bryder med den bevarende lokalplan er med projektet blevet bekræftet endnu en gang.

Samtidig er idéen med at sammatrikulere grunde blevet godkendt som et middel til at skabe større grunde, hvor der kan opføres lejlighedsblokke overalt i Hasseris Villaby.Kommentarer