Udeservering i Aalborg Midtby, også om vinteren

06-11-2020
Restaurationerne i Midtbyen får i år mulighed for at fortsætte udeserveringen hen over vinteren
Af Palle Bjørnstrup

Selv om vi for kort tid siden gik over til vintertid, er der dog mulighed for at gøre en undtagelse fra tommelfingerreglen om, at udeservering skal ophøre, når vi stiller urene om - i år bliver der nu mulighed for at fortsætte udeserveringen hen over vinteren, meddeler Aalborg Kommune.

Alle restauratører i Aalborg Midtby, der har haft tilladelse til udeservering i 2020 (i perioden fra 1. april til 31. oktober) får nu mulighed for at benytte samme areal i perioden 1. november 2020 til 31. marts 2021 til udeservering. Det sker for at imødekomme byens restaurationer under Covid-19 restriktionerne.

Ideen opstod hos Søgårds Bryghus, der da der ikke kom skøjtebane på C.W. Obels Plads, fore- slog at de kunne bevare deres udeterrasse. Det betød at By- og Landskabsforvaltningen undersøgte mulighederne for at give en generel tilladelse til udeservering hen over vinteren.
Og det kunne så faktisk lade sig gøre.

Rammer for udeserveringen
Ordningen med tilladelser til udeservering hen over vinteren er kommet i stand efter aftale med Nordjyllands Politi. Hen over vinteren kan udeserveringen ske efter de kendte principper som sommerens udeservering. Der må ikke foregå salg på arealet, blot servering.

Fra Aalborg Kommunes side gives der ikke en ny tilladelse – restauratørerne skal således ikke ansøge kommunen på ny – udeserveringen kan blot fortsætte under de samme rammer og vilkår. Og naturligvis under hensyntagen til alle velkendte Corona-retningslinjer.
Derudover skal restauratørerne iagttage at udemøblerne tages ind hver aften til lukketid og at møblerne ikke må sættes ud før kl. 9.00 hver morgen.

Dertil kommer, at restauratørerne som udgangspunkt overtager grundejerforpligtigelsen på serveringsarealet, hvilket betyder renhold og glatførerbekæmpelse af arealet.

Forhåbentlig et tiltag der kan glæde gæster og restauratører i denne Corona tid.Kommentarer