Trafiksikring af vejkryds udskudt

27-02-2018
Aalborg Kommune tager protest ad notam og bearbejder projektet endnu en gang.
Af Jens Skovgaard

Planen om at trafiksikre vejkrydset Svalegårdsvej/Vandværksvej/Strøybergsvej er blevet udsat. I et brev dateret 1. februar til beboerne på Vandværksvej havde Aalborg Kommune ellers oplyst, at skiltningen med indkørsel forbudt for biler fra Svalegårdsvej ville blive opsat i uge 9. Standerne til montering af de nye skilte er blevet opsat, så alt var klar til at gennemføre planen i denne uge. 

Trafikplanlægger Jeppe Andersen, Aalborg Kommune oplyser til hasserisavis.dk, at man har valgt at udskyde opsætningen af skilte ved Vandværksvej på baggrund af den artikel, som Nordjyske bragte den 22. februar, hvor ægteparret Brøndum giver udtryk for, at de er utilfredse med den valgte løsning, fordi de så vil være nødt til at køre en omvej. Derfor så de hellere, at man forbyder gennemkørende trafik på Vandværksvej.

Til forslaget om at forbyde gennemkørende trafik siger Jeppe Andersen imidlertid, at: “Politiet er generelt meget tilbageholdende med at anbefale det, fordi det er meget vanskeligt at håndhæve. Vi har derfor valgt løsningen med helt at forbyde indkørsel til Vandværksvej fra Svalegårdsvej, også fordi de uheld, der tidligere er registreret i krydset har skyldtes trafikanter fra Strøybergsvej, der ikke overholdt vigepligten. En forbud mod indkørsel vil derfor også være den løsning, der giver den bedste trafiksikring i krydset.”

Som en kommentar til ønsket om at etablere ‘bump’ eller chikaner på Vandværksvej, siger Jeppe Andersen: “Disse løsninger anvendes typisk, når der er problemer med hastigheden på vejen, og det viser tallene ikke er tilfældet på Vandværksvej.” Desuden anvendes chikaner og bump typisk på længere vejstrækninger, som f.eks. Strøybergsvej.

Muligheden for at lukke Vandværksvej helt, for både ind- og udkørsel til Svalegårdsvej, har også været med i overvejelserne, oplyser Jeppe Andersen. “Men her skal man være opmærksom på, at hvis man lukker en vej, skal der som hovedregel etableres en vendeplads i den ende af vejen, som lukkes, og det vil ikke være muligt på dette sted”, siger Trafikplanlægger Jeppe Andersen.

Hvornår forventer I så at gennemføre skiltningen? “Vi skal lige have drøftet sagen internt i næste uge, så jeg forventer, at vi i løbet af en 14 dages tid er klar til at implementere vores beslutning”, siger Jeppe Andersen.
Kommentarer


Vagn Ove Brøndum 27. februar 2018 16:58
Hej Jens, Det er en omgang sludder for en sladder. Der er fra Politiets side lige meget arbejde i at håndhæve et indkørsel forbudt skilt som et gennemkørsel forbudt skilt. Vi vil derfor tage kontakt til rådmanden, invitere ham til at se på vores forhold, og forholdende i Solbyen. Vester Vænge Alle er overhovedet ikke i spil, kan vi forstå. Derfor tror vi at bilisterne i første omgang vil køre af
Einer Packness Vej indtil man på Svalegården og Kirken bliver træt af det, og ber om at få vejen lukket mod Svalegårdsvej.

Venlig hilsen
Vagn Ove Brøndum.

NB. Har du hørt noget fra Grundejerforeningen? Vi har indformeret Jan Ipland og sendt Andersens skrivelse, og vores kommentarer.
Rasmus Valbjørn 28. februar 2018 18:14
Trafikplanlægger Jeppe Andersen, By - og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune.

Ved. Vejkryds Svalegårdsvej/Vandværksvej/Strøybergsvej.

Jeg vil gerne foreslå, at der sættes et "Fuld Stop" skilt op ved Vandværksvej udløb i Svalegårdsvej.
Og at spærringen fjernes i Vester Vænge Alles udløb i Thorsens Alle.

Vester Vænge Alle kan så benyttes af bilister begge veje til og fra Svalegårdsvej,
Vester Vænge Alles udløb i Svalegårdsvej er langt mindre risikofyldt end Vandværksvejs udløb i Svalegårdsvej, idet der ikke er modkørende færdsel ved Vester Vænge Alle.

Rasmus Valbjørn
Platanvej 20
E-mail: rasmusvalbjoern@hasseris.dk