Tøj til økonomisk udsatte familier hjælper

04-01-2021
Tøj til børn er ikke bare færre økonomiske bekymringer, det styrker børns adgang til kammerater
Af Palle Bjørnstrup

Derfor har man nu i Aalborg startet Familiestøtten, der er et samarbejde, hvor ressourcestærke familier løbende giver tøj og legetøj videre til økonomisk udsatte familier. Det sker med støtte fra Det Obelske Familiefond.

Familiestøtten matcher to familier, så hver familie har børn af samme køn. Hos den donerende familie, vil børnene være et par år ældre, og der vil derfor altid være alderssvarende tøj og legetøj at videregive til den udsatte familie.

Sanna S. Rasmussen som er formand for Familiestøtten siger: ”Når familien modtager tøj fra en anden familie, letter vi ikke bare familiens økonomiske byrde. Vi giver dem i højere grad lige vilkår med andre børn. Dermed stiller vi dem også stærkere i forholdet til skolelivet og deres muligheder senere i samfundet”.

Og hun fortsætter: ”Det giver også en tryghed, der bidrager til højere livskvalitet og øger familiens råderum, ligesom det bidrager til netværk mellem familierne – og endelig er genbrug af tøj noget, der bidrager positivt til at reducere belastningen på klimaet og miljøet.

Det Obelske Familiefond har bevilget støtte til en udrulning af Familiestøtten i en række nordjyske kommuner, og direktør John Amund fortæller: ”Familiestøtten er en god ide, der på konkret vis hjælper, hvor der er behov. Arbejdet er startet i det små af en ildsjæl, som på unik og professionel vis har formået at få projektet forandret i flere dele af landet. Når turen nu er kommet til Aalborg og Nordjylland, er det en indlysende ide at bakke op om det”.

Fra Aalborg Kommune indgår Job- og Aktivitetshuset, Socialafdelingen og Center for Tværfaglig Forebyggelse i samarbejdet om at få hjælpen frem til de familier, der har brug for den.Kommentarer