To generalforsamlinger med et slag!

17-09-2021
Det var situationen, da Hasseris Grundejerforening afholdt generalforsamlinger torsdag aften
Af Palle Bjørnstrup

Baggrunden for, at det var to generalforsamlinger på samme aften, skyldtes naturligvis Corona.

Så derfor afviklede formand for Hasseris Grundejerforening, Torben Thorup Jensen først generalforsamling for året 2019 og siden for året 2020.

Til at styre begivenhederne blev som dirigent valgt advokat Lars Kühnel.

Formanden gjorde beretningen for 2019 så kort som muligt, da Coronaen havde indskrænket de mulige aktiviteter i året . Konstaterede at medlemstallet var gået fra 1.661 medlemmer til 1.654 medlemmer. Der blev i året afholdt 10 bestyrelsesmøder samt et strategimøde.
Regnskabet blev grundet forfald fra kasseren Mogens Winther, aflagt af næstformand Thorkil Neergaard. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
Valg til bestyrelsen indeholdt at Preben Eihilt og Susanne Sloth Kristensen var udtrådt af bestyrelsen, samt at Lars Chr. Nortvig ikke genopstillede.
Interessen kom så til at samle sig omkring valget af suppleanter, hvor der var tre kandidater
Peter van Hauen, Hanne Richter og Peter Mouritzen.
Det endte med at de to førstnævnte blev valgt – men som formanden sagde, vent nu lige til den næste generalforsamling om lidt.

Herefter overgik man til afvikling af generalforsamling for år 2020, som i sagens natur fulgte den samme dagsorden.
Her dvælede formanden igen ved medlemstallet, hvor han kunne oplyse, at det var gået fra 1.654 medlemmer til 1.609 medlemmer i løbet af 2020. Og den udvikling ville bestyrelsen nu iværksætte div. tiltag for at ændre.

Aktivitetsmæssigt havde corona her spillet stærkt ind på årets aktiviteter, bl.a. blev der kun afviklet to fysiske bestyrelsesmøder, inden man måtte overgå til elektronikken. Ligeledes lykkedes det at afvikle en hel forestilling med musicalen ”Spectacular, Spectacular”. 273 løste billet til forestillingen på Hasseris Gymnasium. Også et foredrag med Signe Wenneberg, der bl.a. indeholdt gin og tonic men ikke mindst om bæredygtigt byggeri, dyrevelfærd, haveplanter, klimaet og meget meget mere blev afholdt. 83 medlemmer deltog i dette givtige foredrag – og nogle fik ændret deres forhold til bl.a. gin.

Og så blev det virkelig corona tider, ingen yderligere arrangementer og en udskydelse af generalforsamlingen i knap 1 ½ år.

Formanden kom i sin beretning omkring emner som ny bestyrer i Svalegaarden, projekt Klokkestolen i Bygaden, lokalplan for Sorthøj Syd og borgermødet omkring Sorthøj, Hasseris Bymidte og Den 3. Limfjordsforbindelse.

Igen måtte næstformanden Thorkil Neergaard på banen, i kasseren Mogens Winther forfald grundet sygdom. Og han kunne vise et regnskab hvor man var tilbage på et mere normalt niveau, idet der kunne tillægges et overskud på kr. 90.929 til egenkapitalen, der dermed voksede til kr. 1.060.043.
Regnskabet blev godkendt – og igen blev kontingentet fastsat til kr. 150,- pr. år.
Der var ingen indkomne forslag.

Mht. valg bestyrelsen var der en tak til de udtrædende medlemmer Preben Eihilt og Susanne Sloth Kristensen for det arbejde, de havde udført for foreningen.

På valg på dette års generalforsamling var Torben Thorup Jensen, Thorkil Neergaard, Mogens Vinther og Anders Kofoed, der alle blev genvalgt. Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslog
bestyrelsen valg af Peter van Hauen og Hanne Richter, der begge blev valgt.
Som suppleant foreslog bestyrelsen Peter Mouritzen, der blev valgt, og så manglende man endnu en kandidat til suppleant. En sådan blev efterlyst i salen, og man ville gerne have en fra Hasseris Villaby. Her meldte Søren Rand sig, og også han blev valgt.

Der var også genvalg til revisorerne Redmark, Statsaut. Revisorer og Verner Larsen.

Efter dette blev ser der serveret herlig tapas og alt i drikkevarer – og så er Grund-ejerforeningen på omgangshøjde ovenpå coronatiden.

Kommentarer