Stort engagement og stor vilje til samarbejde

10-08-2020
Sådan er ledelsens overordnede melding om første halvårs resultat 2020 i Nordjyske Bank.
På billede: Claus Andersen, bankdirektør hos Nordjyske Bank
Af Palle Bjørnstrup

Bankdirektør Claus Andersen fortæller, at regnskabet selvfølgelig står i coronaens tegn, så der har været øgede afskrivninger og negative kursreguleringer, men det til trods er basisresultat i banken før nedskrivninger på 671 millioner kroner, og det er det bedste nogensinde.

Claus Andersen fortæller også, at perioden fra marts til juni 2020 er nogle måneder, man sendt vil glemme i banken. ”Både vores privatkunder og erhvervskunder har på forskellig vis været påvirket af krisen, og her har alle vore kunderettede medarbejdere været beskæftiget med at hjælpe, rådgive og vejlede vores kunder, og her har vi oplevet et meget stort engagement og en stor vilje til samarbejde, og det er der grund til at rose både kunder og medarbejdere for”.

I Nordjyske Bank står vi godt rustede til kriser som denne med en stærk kapital og en lav omkostningsprocent, og det har betydet, at Nordjyske Bank har kunnet leve op til sine særlige forpligtigelser som lokalbank, hvor vi har et ønske om at stå last og brast med vore kunder.
Set i lyset af coronaen har bankens ledelse valgt at forhøje skønnet af årets nedskrivninger med 198 millioner kroner, så banken samlet har en coronabuffer på 400 millioner kroner.
På den måde har Nordjyske Bank rustet sig til den situation, der kan opstå hos virksomhederne, når hjælpepakkerne udløber.

Alt i alt viser regnskabet en nedgang i resultatet for første halvår på 139 millioner i forhold til år 2019, som var et rekordår rent resultatmæssigt; fra 619 millioner til 481 millioner.
Det bliver så afgørende for årsresultatet, hvorledes Coronaen gør sig gældende i 2. Halvår 2020.

Bankdirektør Claus Andersen hefter sig ved, at bankens kerneforretning udvikler sig tilfredsstillende, ligeledes at bankens omkostningsprocent er faldet til 36,8%, hvilket er landets lave niveau. Hertil kommer Nordjyske Bank fortsat til at have en pæn tilgang af nye kunder.
Tiltrækning af kunder samt en fortsat god og stærk rådgivning af eksisterende kunder er da også fremover et vigtigt fokusområde for banken.Kommentarer