Stadig flere solceller hos boligforening

06-10-2018
Det er også en attraktiv løsning ud fra en økonomisk vinkel, siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Bolig.
Af Palle Bjørnstrup

”Men det handler også i høj grad om bæredygtighed,” siger han: ”Vi udarbejdede for et par år siden en bæredygtighedspolitik i Himmerland Boligforening. Af denne fremgår bl.a., at vi frem til 2030 skal reducere varmeforbrug og bygningsrelateret el i vores bygningsmasse med 30 procent. Samtidig skal vi sikre, at alle renoveringer og driftsomlægninger har både miljømæssige, sociale og økonomiske fordele.”

”Derfor får stadig flere afdelinger i Himmerland Boligforening solcelleanlæg – og det har beboerne ikke mindst nydt godt af i den exceptionelt solrige sommer, vi har oplevet i år.” fortæller Ole Nielsen.

”I perioden fra august 2016 til juli 2017 producerede vores solcelleanlæg godt 335.000 kWh, mens de fra august 2017 til og med juli i år har produceret næsten 376.000 kWh. Endnu mangler der data for august, men himlen over Nordjylland har jo været stort set skyfri tre måneder i træk denne sommer, så der er ingen tvivl om, at produktionen bliver markant højere.”

”På baggrund af de erfaringer, vi har gjort os gennem de seneste to år, er værdien af solcelleanlæggene tydelig, når det gælder dækning af det lokale behov for elektricitet. Derfor arbejder vi løbende på at lokalisere steder, hvor vi kan sætte anlæg op i eksisterende byggerier, lige som solceller indgår som et naturligt element, når vi bygger nyt,” fortæller Ole Nielsen.

Solceller er hensigtsmæssige ud fra et miljøperspektiv, for de er modsat mange andre energikilder støjfri, de forurener ikke og de har ingen bevægelige dele – og så kan bare 10 kvadratmeter solceller spare omkring 500 kg CO2-udledning på årsplan.

”Dertil kommer,” siger Ole Nielsen: ”at solceller kan integreres i et byggeris arkitektur – for eksempel som et bygningselement i tag og facader, som det kan ses på Larsen Waterfront ved Musikkens Hus, der i øvrigt også er den af vore afdelinger, der har den største produktion af solenergi.”

Det må da siges at være en solstrålehistorie.Kommentarer