Så står vi overfor år 2020 – og hvad så???????

30-12-2019
Ja, hvad vil 2020 bringe af begivenheder for den enkelte og for samfundet???
Af Palle Bjørnstrup

Det er vi nok alle spændte på, men mon ikke man skal indstille sig på, at der både kan være glæder og sorger og så håbe på, at der bliver flest glæder. Det gælder både på det familiemæssige plan, men også i forhold til diverse samfundsspørgsmål.

Træder den socialdemokratiske regering i karakter, og kommer på banen med de nødvendige
udmeldinger, så borgere og virksomheder kan forholde sig til tingene.

Lokalt kunne man håbe på, at Regeringens udmelding også kom til at indeholde en beslutning om linjeføringen af Den Tredje Limfjordsforbindelse - og uanset udfaldet vil beslutningen skabe begejstring hos nogle og surhed hos andre.
Modstanderne af linjeføringen over Egholm har bl.a. travlt med at påpege, at den er dyrere end en paralleltunnel ved den nuværende tunnel, samt at det vil medføre støj i Aalborg Vest.
Overfor det står et forøget støjniveau ved den nuværende linjeføring for borgere i Vejgaard og Gug. Endelig kan vel anføres mht. økonomi, at der er talt alt for lidt om en ekstra tunnels på-virkning af Aalborgs infrastruktur. Kan alle de biler der kommer gennem tunnelen komme væk fra motorvejen, har afkørselsvejene mulighed for at aftage alle disse køretøjer. Derudover vil det vel også kræve en udvidelse af motorvejen både syd og nord for fjorden til en 6-spors motorvej, måske fra tunnellen til afkørslen i Svenstrup sydpå, ligesom det også vil kræve ekstra vejkapacitet nord for tunnelen. Mht. økonomi så er spørgsmålet om disse anlægsarbejder er indregnet i budgettet for et ekstra tunnelrør, og er de ikke det, så bliver den økonomiske fordel, man slår på ved et ekstra tunnelrør, særdeles tvivlsom.

Men er Aalborgs infrastruktur i det hele taget til, at kunne aftage en forøget trafik ved den nuværende tunnel???

Og apropos infrastruktur – så er det nuværende ”vækst-mantra”, som byens Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen og Byrådet praktiserer i høj grad en udfordring for Aalborg bys infra-
struktur. Man bygger tæt og højt på snart sagt en hver ledig plet i byen – til glæde og gavn for hvem?
Tæthed giver bestemt ikke lys og luft, og højde giver selvfølgelig udsigt til dem, der bor øverst i et sådant byggeri og ikke andre. Men specielt høje bygninger ved Limfjorden betyder også rigeligt med luft.
Der har altid været godt med vind langs fjorden, hvad også Jørn Utzon vidste, hvorfor han ønskede, at der skulle være et uderum midt i Utzon Centeret, så man havde et sted, hvor man var fri for den evige blæst langs Limfjorden.
Opførelsen af nye byggerier ved Strandvejen/Badehusvej og på Spritten kommer også til at presse Aalborgs infrastruktur. Begge steder vil betyde øget pres på en i forvejen stærkt trafikeret gade, Strandvejen. Der yderligere også i fremtiden skal kunne aftage trafikken fra Borgergade og Kastetvej, når Plusbussen er en realitet.

I de nærmeste år kommer også hele det gamle Sygehus Nord område i spil, og selv om der er fredning af de ældste bygninger på området, vil spørgsmålet igen være ”vækst-mantraet” og dermed, hvor meget man kan få stoppet ind på området. Der er i forvejen forholdsvis høje bygninger på området, så hvorfor ikke bygge tæt og få fyldt op. Igen skal det nok ende med, at infrastrukturen bliver underkendt, for adgangen til området kan kun ske af smalle gader som f.eks. Reberbansgade og Ladegårdsgade. Ganske vist tales der om en tunnel under banesporet fra Saxogade til området, primært til P-pladsen ved Gåsepigen, men den skal sikkert også forøges volumenmæssigt, så den ekstra kapacitet bliver hurtigt anvendt.

Infrastruktur spørgsmålet er også en vigtig ting i Hasseris. Hvor meget mere trafik bliver der f.eks. på Hasserisvej? Der udbygges kraftigt i Hasseris og Sofiendals Enge. Det giver pres på infrastrukturen. Ligeledes vil der blive et større pres på Bygaden Nord i Gl. Hasseris i fremtiden. Der er allerede to af de større gårde under ombygning, og hvor der tidligere kun boede en familie på gården, bliver der nu udbygget til 24 familier – og der er stadig større arealer tilbage langs Bygaden, som sikkert kommer i spil indenfor den nærmeste fremtid. Aalborg Kommunes gamle materielgård på Bygaden ved siden af det gamle klokketårn, er allerede i spil. Her er en lidt bunden opgave, idet Aalborg Kommune ved etablering af den ny materielgård i Aalborg Øst, har kalkuleret med en given indtægt fra salg af arealet i Gl. Hasseris. Så må vi se, hvad prisen bliver. Alle ved, at sådan noget bl.a. afhænger af, hvor mange
kvadratmeter, det vil være muligt at opføre. Så rygtet om et etagebyggeri kan hurtigt blive en realitet, så det bliver spændende at se i hvilken volumen, det ender.

2020 betyder for hasserisavis.dk, at der tages hul på 6. årgang af avisen. Netavisen vil fortsat være på 24/7 og papiravisen vil i 2020 udkomme på følgende datoer:
Onsdag den 26. februar
Onsdag den 8. april
Onsdag den 13. maj
Onsdag den 26. august
Onsdag den 30. september
Onsdag den 4. november

Og hasserisavis.dk har stadig som mål at være områdets lokale avis, der fortæller om små som store begivenheder i udgivelsesområdet, der dækker Indre Hasseris, Hasseris Villaby, Gl. Hasseris, Kærby, Skipperen, Kornblomstvej og Provstejorden. Dette område tæller ca. 9.400 husstande og ca. 14.600 borgere i dækningsområdet.

Hasserisavis.dk ønsker alle læsere samt vore annoncører, der sikrer det økonomiske fundament, et rigtig godt og lykkebringende nytår.

Palle Bjørnstrup – redaktør.Kommentarer


Jens Skovgaard 30. december 2019 19:14
Også et Godt Nytår til dig, Palle.
Ja, der sker mangt og meget både positivt og negativt i Hasseris og ‘omegn’, så der er emner nok at tage fat på i 2020.
Mht. den østlige linieføring af en 3. Limfjordsforbindelse rejser du en række relevante spørgsmål, som vi desværre ikke får helt besvaret da både den tidligere regering og den nuværende indtil nu har afvist at lade opdateringen af VVM-redegørelsen fra 2011 omfatte dette alternativ til en Egholmforbindelse, på trods af, at flere opnionsundersøgelser viser, at befolkningen i Aalborg foretrækker en østlig linieføring.