Så skulle kunstværket Cloud City være i hus

30-06-2017
Forleden donerede Spar Nord 5 mio. kr., og nu har A. Enggaard doneret 10 mio. kroner.
Af Palle Bjørnstrup

De sidste millioner sikrede, at man kom i mål med de kr. 100 mio., det vil koste at realisere kunstværket ”Cloud City” af kunstneren Tomás Saraceno, der nu skal realiseres på den tidligere Spritfabriks område.

Planen er, at kunstværk og den nye bydel kan åbne i sommeren 2020.

Økonomien bag kunstværket var den anden milepæl, der skulle på plads, den første var lokalplanen for hele området. Nu kan man gå videre med udviklingen.

Martin Nielsen er initiativtager bag projektet ”Cloud City”, og udover det har han en optionsaftale på halvdelen af spritgrunden og de tilhørende fabriksbygninger. Han har arbejdet med omdannelsesprojektet i en årrække.
På området indrettes flere andre spændende ting, bl.a. skal området også huse artcenteret MonAA i nogle af de tidligere industribygninger. De ikoniske bygninger må stort set ikke forandres, hverken indvendigt eller udvendigt, og derfor er artcenteret og de gamle industriinstallationer tænkt nøje sammen. Det er sket i samarbejde med stjernearkitekten Bjarke Ingels tegnestue.

Planerne for den anden halvdel af spritgrunden er nybyggeri til blandt andet Aalborg Teater (måske), et nyt hotel, torvehal, chokoladefabrik, almennyttige og private boliger med videre.
Denne halvdel af Spritgrunden er ejet af A. Enggaard, så på sin vis er der lidt hjælp til selvhjælp i donationen. Det bliver spændende at se, om det også bliver stjernearkitekter, der kommer til at formgive denne del af området – det er alt andet lige en stor opgave, at få det hele til at spille sammen rent arkitekttonisk og praktisk. Der bliver en stor spændvidde mellem den ikoniske spritfabrik med nyt kunstværk, og så til industribyggeri samt boligbyggeri i højhuse.
Kommer alle disse ting i spil, er der fortsat en stor udfordring mht. parkering på, i og ved området.

Saracenos kunstværk kommer til at bestå af 68 mangekantede glasmoduler, der hver måler 4,5 meter i diameter. Når de sættes sammen, vil værket nå en højde på 30 meter, og det hele skal ifølge aftale mellem kunstneren og Martin Nielsen opføres af lokale virksomheder og håndværkere.

En glad Martin Nielsen forklarer: ”Det her er en stor, personlig drøm, som nu går i opfyldelse. Jeg er ovenud lykkelig for, at de mange års arbejde med at få byen, fonde, investorer og netværk til at tro på projektet, at projektet nu materialiserer sig i det fantastiske kunstværk.
Nu kan vi gå i gang med projekteringen”.

De 100 millioner kroner er kommet til veje med en donation på 50 millioner kroner fra Det Obelske Familiefond, 25 millioner kroner fra Aalborg Kommune, 10 millioner kroner fra Ny Carlsbergfondet, 5 millioner kroner fra Spar Nord-fonden og endelig kr. 10 millioner fra A. Enggaard.Kommentarer