Så sker der noget på Hobrovej-Over Kæret-Skelagervej

31-08-2018
I næste uge går Aalborg Kommune i gang med at ombygge for at afhjælpe trængsel og ulykker.
Af Palle Bjørnstrup

Krydset Hobrovej-Over Kæret-Skelagervej er et af de mest ulykkesplagede kryds i Aalborg Kommune. Det skal der nu gøres noget ved, og derfor ombygges og udvides krydset, så det kan blive mere sikkert og give plads til flere trafikanter.

Ombygningen kan naturligvis ikke undgå at medføre ekstra gener i krydset, så længe den står på – og det kan sikkert heller ikke undre. Det der kommer til at ske er, at man udvider krydset med flere vognbaner, og den venstresvingende trafik afvikles med eget grønt lys uden modkørende trafik. På Hobrovej og Over Kæret, hvor der er mest trafik, vil venstresvingbanerne være tosporede, så trafikken i disse retninger lettere afvikles.
Dette medfører også ændringer i afmærkningen op mod krydset. For at undgå unødige vognbaneskift, markeres der fra nord og øst på kørebanen hvilket spor, der skal vælges for at komme på motorvejen.

På Hobrovej i nordgående retning op mod krydset ændres afmærkningen for at lette indfletningen mellem trafikanter fra Egnsplanvej og Hobrovej. Det skyldes erfaringer fra et forsøg, der viste, at sammenfletningen i nordgående retning inden krydset blev væsentligt bedre, og derfor gøres afmærkningen nu permanent.

Ombygningen starter mandag i uge 36 og forventes afsluttet inden udgangen af året. Ombygningen vil blive opdelt i etaper for at genere trafikken mindst muligt, men der vil selvfølgelig forekomme gener for trafikken såsom indsnævring af vognbaner samt afspærrede fortove og cykelstier.

Så er man advaret, og kan selv tage bestik af , om man vil vælge en anden rute end normalt, specielt måske i myldretiden morgen og eftermiddag.

Men stort set resten af året skal man indstille sig på, at der arbejdes i krydset.Kommentarer