Så skal der smukkeseres foran det gamle rådhus

29-11-2021
Parken foran det gamle rådhus er etableret først i 1960´erne trænger til en brush up
Af Palle Bjørnstrup

Desværre er flere af de gamle asketræer i anlægget ramt af asketoptørre, derfor er det nødvendigt at udskifte de træer som er syge.

Stadsgartner Kirsten Lund Andersen fortæller: ”Det er meget ærgerligt, at vi er nødsaget til at fælde så store træer, specielt her i Hasseris foran det gamle rådhus, hvor de store gamle træer
Er med til at give Hasseris sit særpræg, men vi er nødt til at fælde træerne af hensyn til sikkerheden”.

Aalborg Kommune vil i stedet for at sikre et fremtidigt udtryk a la det nuværende, plante frynseeg og robinie, der vil kunne leve op til det hidtidige udseende i området.
I forbindelse med at træerne udskiftes, bliver der også etableret en ny buskebeplantning under træerne, så området i løbet af få år igen vil fremtræde frodigt.

Det smukke anlæg blev i sin tid anlagt som parterrehave i forbindelse med opførelsen af rådhuset i Hasseris. Anlægget er oprindeligt tegnet af Eywin Langkilde og har siden fungeret som et grønt åndehul i Hasseris, hvor det spiller godt sammen med den gamle rådhusbygning,
samt området i sin helhed.

Til orientering er asketoptørre en svamp som angriber blade og grene på asketræer. Når træerne er angrebet, kan de enten gå helt ud, eller også dør dele af trækronen. De døde grene i kronen udgør en risiko for bygninger og færdslen omkring træerne.
Arbejdet med fældning og plantning vil blive udført i løbet af vinteren 2021/2022.

Hvis man har besøgt anlægget fornyligt, kan man kun sympatisere med, at der sker en opdatering en opdatering af anlægget.Kommentarer