Så skal der liv i Teatergården

27-04-2020
De første beboere flytter ind i den nye ejendom på hjørnet af Sankelmarksgade/Bleggårdsgangen.
Af Palle Bjørnstrup

Direktør, Ole Nielsen, fra Boligforeningen Himmerland fortæller: ”Gennem mange år havde vi en afdeling med knap 10 boliger i et par gamle byhuse i Sankelmarksgade. Da de trængte til en alvorlig renovering, gjorde vi os tanker om at udvide afdelingen på den ledige plads mod Bleggårdsgangen, og det kunne heldigvis lade sig gøre. Derfor er det både et par års renovering og nybyggeri, beboerne nu kan rykke ind i fra 1. maj 2020”.

Mens de gamle huse i hovedsagen har bevaret det velkendte udtryk, er der lagt vægt på, at de nye bygninger indgår i en naturlig sammenhæng med karréstrukturen, der er kendetegnende for denne del af Aalborg. Derfor kan man genfinde nogle af de træk, der er karakteristiske for andre huse i Sankelmarksgade og de omkringliggende gader.

Byggeriet har på grund af nærheden til Aalborg Teater fået navnet Teatergården.

Teatergården er et samspil mellem boligformer, idet Himmerland Boligforening har 48 lejeboliger på to til tre værelser og en gennemsnitlig størrelse på ca. 90 kvm, hvortil kommer ni private boliger finansieret af Ejendomsmæglernes Fond.

Om den dybere mening med samspillet med en privat aktør siger Ole Nielsen: ”Al erfaring viser, at jo mere diversitet et boligområde indeholder, desto bedre er det for dets udvikling. Eller sagt på en anden måde – de blandede boliger er vejen frem. Derfor har vi i dette projekt haft stærkt fokus på at skabe blandede boliger, hvor det handler om at få den bedste sammensætning af blandt andet beskæftigelse, alder, indkomst, nationalitet, religion og uddannelse. Og derfor giver det god mening at samarbejde med Ejendomsmæglernes Fond”.Kommentarer